Cüneyd Kosal

Cüneyt Kosal

3 Kasım 1931’de İstanbul’da, Sultanahmet semti Akbıyık mahallesinde Dede efendi’nin evine çok yakın bir evde dünyaya geldi. Annesi Sacide hanım ve babası Vedat beydir. Baba tarafı Egeli, Anne tarafı Geredelidir. Cüneyt Kosal tahsilini Bolu Feyz-i Cumhuriyet ilkokulu, İstanbul Şişli ortaokulu, Zonguldak Mehmet Çelikel lisesinde sürdürdükten sonra İstanbul Tıp Fakültesine başlamışsa da musiki hayatına fazlaca ehemmiyet verdiğinden dolayı eğitimini yarım bırakmıştır. Cüneyt Kosal’ın üç erkek kardeşi vardır.

İlkokul yıllarından itibaren güzel bir sese sahip olduğu için çevresinden de teşvik gören Cüneyt Kosal, Lise son sınıfta eline geçen kanun sazını çok sevmiş ve kısa zamanda bildiği şarkıları çalabilecek duruma gelmiştir. Üniversite yıllarında ses sanatçısı olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti, Üniversite Korosu ve özel topluluklarda musiki çalışmalarını sürdürmüştür. Üniversite Korosu şefi Nevzat Atlığ tarafından kanun çaldığı öğrenilince, sazendeler arasına giren Kosal bu tarihten itibaren ses sanatçılığını bırakmış ve kanun sanatçılığına ağırlık vermiştir. Musiki çalışmalarının yoğunluğundan dolayı bir süre sonra tıp tahsilini yarıda bırakmış ve İstanbul Basın Yayın Temsilciliğine memur olarak girerek bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmiştir. Askerlik hizmetini Kâğıthane İstihkâm Okulu ve İzmir İstihkâm Er Eğitim Merkezinde tahrip öğretmeni olarak tamamlayıp İstanbul’a dönmüş ve Radyoevi’ne Müzik Yayınlarında memur olarak göreve başlayıp altı sene bu görevi sürdürmüştür. Cüneyt Kosal Basın Yayın Temsilciliğinde memur iken ve askerlik sonrası radyodaki memuriyeti esnasında kanun sanatçısı olarak Radyoevi’ne de devam etmiştir. Bu yıllarda İstanbul Radyosu Müzik Yayınlarında, önce memur ve daha sonra şef olan Ayşe Fitnat Çelik ile tanışıp 1 Ekim 1959 tarihinde evlenmiştir. Bu yıllarda İstanbul Radyosu ve sahne konserlerinde pek çok sanatçıya eşlik etmiştir. Kısa bir süre gazino çalışması da olmuştur. 1964 senesinde babasının ısrarı ile memuriyetten ayrılıp sanayiciliğe girmiş ve 1976 yılına kadar devam etmiştir.

Ancak bu faaliyetler esnasında radyo saz sanatçılığını hiç bırakmamış ve 1970 yılından 1996 yılına kadar Konya ihtifalleri ve yurt içi-dışı Mevlevi Ayin icralarında yer almıştır. 1976 senesinde kurulan İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosunun kuruluşunda çalışmış ve bu koroda sanat kurulu üyesi, saz sanatçısı olarak 1985 senesine kadar bulunmuştur.

Bu dönem sonrası ferdi faaliyetler yapmakla beraber önce, icrası yapılmamış eserleriçalmak üzere saz arkadaşları ile kurdukları ve ismini koyduğu “Klasik Türk Sazları Beşlisi” ile yurt içi ve dışı birçok saz eseri ağırlıklı icralarda bulunmuştur. Beşlideki sanatçılar; Nihat Doğu (kemençe), Cüneyt Kosal (kanun), Doğan Ergin (ney), Abdi Coşkun (tanbur), Vahit Anadolu (ritim) dur. Bu topluluk solistliğini Ahmet Özhan’ın yaptığı Güldeste ve İstanbul Müzik Festivali etkinliklerinde birlikte çalışmışlardır. 1991 senesinde Kültür Bakanlığınca kurulması planlanan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun kuruluş çalışmaları ve sonrasında genel yönetmen yardımcısı, çalıştırıcı ve saz sanatçılığı görevini 1996 senesinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar sürdürmüştür.

Cüneyt Kosal’ın; Nişabur makamında 1 Mevlevi Ayini, 3 Saz Eseri, Ferahnakaşiran makamında Beste, Ağır Semai, Yürük Semaiden oluşan bir takımı, 1 Durak, 6 Şarkı, 2 Köçekçe ve 68 İlahi olmak üzere 84 eseri mevcuttur. Kendi tertiplediği Yapı Kredi Bankası yayınlarından 1986 baskılı “İlahiler”, Kültür Bakanlığınca 1991 yılı baskılı “Yunus İlahileri Güldestesi”, Marifet Yayınları tarafından 1994 yılında basılan “99 makamda İlahiler” olmak üzere 3 kitabı vardır. Kendisi hakkında Sertaç Tezeren tarafından önce tez olarak hazırlanıp, sonra 2007 yılında CD eki bulunan kitap haline getirilen bir çalışma mevcuttur. Yine Cüneyt Kosala ait çok kapsamlı ve Türkiye’de sayılı bir nota ve kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Birçok tez, kitap ve müzik yayını için müracaatta bulunan kimseyi geri çevirmemekle tanınan bir şahsiyettir.

Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan kanuni ve besteci Cüneyt Kosal  21 Ara 2018 günü 87 yaşında Hak’ka yürüdü.