Doğan Ergin

Doğan Ergin 23. 01. 1941’de Çanakkale’de doğdu.Babası Niyazi Bey, annesi Fethiye Hanımdır. Çok güzel ud çalan ve iyi bir mûsikîşinas olan babasının geçtiği eserleri dinleye dinleye ilk mûsikî bilgisini babasından aldı. Babasının yanında, Musullu Ama Hafız Osman Beyin talebesi olan Melekzâde Muallim Münib Pekin’den Türk mûsikîsinin inceliklerini öğrendi.

Neyzen Hayri Tümer’in kendisine ney ve ney hakkında notlar göndermesi Doğan Ergin’in ney üflemeye başlamasına vesile oldu. Ney tavrının gelişmesinde babasının kendisine rayda aracılığıyla tanıttığı ve daha sonra İstanbul Radyosunda beraber icralarda bulunduğu Niyazi Sayın’ın büyük etkisi olmuştur.İlk, orta ve lise eğitimini Çanakkale’de yaptı. Liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladığı Milli Eğitim ve Sivil Savunma Müdürlüklerindeki görevinden 1962’de ayrılarak İstanbul Belediye Konservatuarı’na gelen Ergin, daha talebe iken icrâ heyetinde neyzen olarak çalışmıştır. 1963 yılında hocası Sadedin Heper’in isteğiyle Mevlanâ’yı anma törenlerine neyzen olarak katılmaya başladı.1983 yılından öldüğü tarihe kadar törenlerde neyzen başı sıfatıyla katılmış ve mutrip heyeti başkanlığını sürdürmüştür. 1966’da İstanbul Radyosunun açtığı sınavlara katılarak Radyo yayınlarına neyzen olarak katıldı. Yine ayı yıl,Tülin Aklan Ergin ile evlendi. 1976’da kurulan Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosunda kuruluşundan itibaren 1983’e kadar çalıştı. 1975’de dört arkadaşı ile birlikte kurduğu Klasik Türk Sazları Beşlisi gurubuyla uzun yıllar faaliyet göstermiştir. Türk mûsikisine her bakımdan hizmet etmek amacıyla İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu adıyla bir grup oluşturdu.Arkadaşı Andaç Abraş ile birlikte Kurdukları Mevlana Kültür ve Sanat Vakfının icra organı olarak faaliyetlerini sürdürdü. Doğan Ergin’in aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinden bir kısmı Türk Yurdu mecmuasında yayınlanmıştır.

TRT Repertuarında şarkı ve ilahi formlarında eserleri vardır. Ferahnâk Aşiran ismiyle yeni bir makam oluşturmuş ve bu makamda beste, ağır semai ve yürük semaiden oluşan takım ile Mevlevî ayini ve dörtilahi bestelemiştir. Yurt içi ve yurt dışında sayısız konserlere katılan Doğan Ergin 28 Haziran 1998’de vefat edinceye kadar İstanbul Radyosunda ney sanatçısı olarak çalıştı ve Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluğunu da yönetti.