Hâfız Ahmet Çalışır

Önceki Sayfaya Dön

18.12.1966 tarihinde Konya’da doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra hâfızlığını tamamladı.

Mûsikî ile tanışması bu yıllarda tâlim hocaları Ahmet Büyüksakarya ve Enderûnî İsmâil Efendi’nin de talebesi olan Hasan Hüseyin Varol Hoca Efendilerle oldu.

Kur’ân-ı Kerîm güzel okuma yarışmalarında dereceler elde etti.

Lise yıllarında hocası Zekâi Kaplan’ın teşvîki ve yönlendirmesi ile Neyzen Sadreddîn Özçimi Beyefendinin talebesi oldu. Hocasının kurduğu Konya İhtifal Heyeti ile 1986 yılında düzenlenen mukâbelelerde ilk defa âyinhan olarak yer aldı. Hocasının İstanbul’a tâyini ile Konya İhtifal Heyetini Çelebigândan Ahmet Salahaddin Hidâyetoğlu ile çalıştırdı.

1988 yılında Konya Selimiye Câmii’ne müezzin olarak atandı.

19120 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı imtihânı kazanarak Konya Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’na ses san’atkarı olarak atandı. Bu arada S. Ü. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılında Türk İlleri Vakfı Tasavvuf Mûsikîsi Korosu’nu kurdu.

1996 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Hocası Salahaddin Hidâyetoğlu ile birlikte “Türk Musikîsi İcrâ Heyeti ve Semâ’ Topluluğu”nu kurdu.

1996 yılında Konya Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğuna genel san’at yönetmeni olarak atandı.

1998 yılında “Konya Tasavvuf Mûsikîsi ve Mevlevî Kültürünü Araştırma Derneği”ni kurdu. ABD, Arjantin, Şili, Avustralya, Japonya, Malezya, Hindistan, Pakistan, Polonya, Almanya, Fransa İspanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Fas, Mısır, KKTC, Bosna Hersek, Rodos/Yunanistan, solist ve korist olarak konserlere katıldı. ABD New England konservatuarı ve Harward

Universitesi’nde Türk İslâm mûsikîsi ve Kur’ân Tilâveti konulu seminerler verdi.

1998 yılında İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na tâyin oldu. 2003 yılında tekrar Konya Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’na dönen san’atkâr san’at hayâtına bu kurumda devâm etmektedir.