Prof. Dr. Emin Işık

Prof. Dr. Emin Işık

İlahiyatçı, akademisyen, profesör, yazar (D. 1936, Tophane / Hatay – Ö. 1 Ağustos 2019, İstanbul). İlk dinî eğitimini aynı zamanda köyünün imamı olan babası Hoca Şemseddîn Efendi’den aldı. İlkokulu Demirköprü Köyü İlkokulunda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda Kur’an hafızlığını tamamladı.

İstanbul İmam Hatip Okulu (1960), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdikten (1964) sonra bir süre İstanbul İmam Hatip Okulunda öğretmenlik (1965-68) yaptı. Ardından İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (sonradan Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)’ne asistan oldu.

Burada Kur’ân İlimleri ve Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yaptı. Ebubekr İbnu’l Enbârî’nin “Kitâbu’l-Vakfi ve’l-İbtidâ” adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı. Sonraki yıllarda akademik kariyerini ilerleterek doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi.

Yüz’den fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Emin Işık, otuz dokuz sene dört ay süren resmî hizmetinden sonra ise 2001 yılında emekli oldu.

 Devleti Kuran İrade (1971) adlı eseri yayımlandığı yıllarda en çok ilgi gören eserler arasında yer almıştı.

Yakın dönem düşünce hayatımızın öncü isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Emin Işık’ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslâm Medeniyeti dergileri ve Tercüman, Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Işık, ilmî çalışmalarını İstanbul’da, evindeki özel kütüphanesinde sürdürmekteydi.

Vefatı:

Mevlevi Büyüğümüz, Hafız, Mesnevîhan, Postnişin Prof. Dr. Emin Işık Dede, 83 yaşında 1 Ağustos 2019 Perşembe günü İstanbul’da vefat etti. Cenazesi 2 Ağustos Cuma günü Şişli Camii’nde Cuma namazının sonra cenaze namazı kılındı. Dedemizin cenaze namazına Cumhurbaşkanımız, Çelebimiz, Mevlevi Dedeleri, Mevlevî bendeleri, Mevlevi Muhibbanları, Diğer Turikî Al-i Bendeleri, dostları, talebeleri, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Emin Işık Dedemizin naaşı namazdan sonra Dualar eşliğinde Mevlevi geleneklerine göre taşındı ve ebediyete yolcu edilmek üzere Zincirlikuyu Kabristanı’na götürüldü ve sevgili annesinin yanına sırlandı.

ESERLERİ:

Devleti Kuran İrade (1971), Kur’an’ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu, vd. ile, 2003), Belh’in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen vd ile 2010), Nurettin Topçu – Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019).

Ayrıca ders kitapları vardır.

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (19120, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Ömer Yalçınova / Yeni Bir Ahlak Teklifi (Railife, Haziran 2019).