HZ.MEVLANA’NIN EVRENSEL MESAJLARI

HZ.MEVLANA’NIN EVRENSEL MESAJLARI
HZ.MEVLANA’NIN EVRENSEL MESAJLARI
Yazar: Kazım ÖZTÜRK
Yayınevi: Nüve

 

“CANIM TENİMDE OLDUKÇA KUR’ANIN KÖLESİYİM. BEN, HAKK’IN SEÇKİN PEYGAMBERİ MUHAMMED (SAV)’İN YOLUNUN TOPRAĞIYIM. HER KİM BUNDAN BAŞKA BENDEN BİR SÖZ NAKLEDERSE, ONDAN DA BİZARIM, O SÖZÜ SÖYLEYENDEN DE BİZARIM.”

HZ.MEVLANA

İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj Aşk, Sevgi ve Birliktir. Akıl ve gönülleri kirden ve ikilikten kurtarmış ve temizlemiştir. Hz. Mevlâna’nın tasavvufunda varlığın, yaratılışın ve hayatın manası Aşktır. Aşk ise Allah’ın vasıflarındandır. O’ndan başkasına âşık olmak da geçici bir hevestir. Yaratılışın sebebi, bütün hastalıkların tabibi, bencilliğin devası, elemlerin merhemi İlâhî Aşk’tır. Hz. Mevlâna’nın kâinatı kucaklayan insan sevgisi ve hoşgörüsü, Allah’a olan hudutsuz aşkının ve Muhammedî feyze tam mazhar oluşunun tabiî neticesidir.