MESNEVİ DİBACESİ

MESNEVİ DİBACESİ
MESNEVİ DİBACESİ
Yazar: TÂHİRÜ´L-MEVLEVÎ
Yayınevi: DEHLİZ KİTAPLAR

Hazret-i Mevlana’nın kendi kalemi ile yazdığı Mesnevi’nin kalbi ve özü kabul edilen ilk 18 beyitin merhum Tahirü’l-mevlevî tarafından açıklamasını içerir. Eserde beyitlerin Farsça metninin yanı sıra okunuşlarını da içermesi Farsça ilgilenenlere de yardımcı olacaktır.

Arz edip de sadr-ı pür-süzunda dağ-ı lale ney
Bulmak ister nefha-i neyzende feyz-i jale ney

Derd-i hicran-ı neyistan-ı ezeldir saikı
Süz-ı dille etmede her dem figan ü nale ney

Her neva-yı şekvesi süziş-feza-yı ehl-i dil
Sanki olmuş navdan-ı ateş-i seyyale ney
(Arka Kapak)