Cevahir-i Mesneviyye Mesnevi’den Seçmeler2 Cilt

Cevahir-i Mesneviyye Mesnevi’den Seçmeler2 Cilt
Cevahir-i Mesneviyye Mesnevi’den Seçmeler 2 Cilt
Yazar: Hazırlayan: Şefik Can
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
Sayfa: 872 s.
Dil: Türkçe

Mesnevi’nin kendine has sistematiği içinde, arandığı zaman bulunması epeyce müşkil olan muhtelif konular: Aşk, Ayrılık, Adalet, Doğruluk, Hasret, Sadâkat, İbadet… vs. hakkındaki beyitlerin seçilip tasnif edildiği bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyordu. İşte Şefik Can “Cevâhir-i Mesneviyye” adlı çalışmasında bu ihtiyacı karşılamaktadır.
(Arka Kapak)