Rast Mevlevî Âyin-i Şerîfi Meydan gördü.

A+
A-

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Udi İbrahim Genç’in bestelediği Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi 26 Ocak 2024 günü  Yenikapı Mevlevihanesinde ilk kez icra edildi, meydan gördü. İbrahim Genç’e yaptığı hizmetden dolayı teşekkür ederiz. Allah mübarek etsin.

Yenikapı Mevlevihanesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edilen Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi ses kaydını dinleyebilirsiniz.

26 Ocak 2024 tarihinde icra edilen Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi ses kaydı:

https://dosyalar.semazen.net/Mevlevi-Ayinleri/Rast-Mevlevi-Ayini-26.01.2024/Rast-Mevlevi-Ayini-26.01.2024.mp3

Rast Mevlevi Ayini 26.01.2024

Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi

İbrahim Genç

BİRİNCİ SELÂM

DÛŞİ REFTEM DER MEYÂNİ MECLİSİ SULTÂNI HÎŞ
DER KEFİ SÂKÎ Bİ DÎDEM DER SÜRÂHİ CANI HÎŞ

GÜFTE MEŞ EY CÂNI CÂNI SÂKİYAN BEHRİ HUDA
PÜRKÛNİ PEYMÂNE Î VÜ NEŞKENÎ PEYMANI HÎŞ

PENBE Zİ GÛŞ DÛR KÜN BANG-İ NECÂT MÎ RESED
ÂB-I SİYÂH DER ME-REV K’ÂB-I HAYÂT MÎ RESED

NEVBET-İ AŞK-I MÜŞTERÎ BER SER-İ ÇERH MÎ ZENED
BEHR-İ REVÂN-I ÂŞIKAN SAD SALAVÂT MÎ RESED

MUTRİBÂ ESRÂR-İ MÂ RÂ BÂZ GÛ
KISSAHÂ-Yİ CAN-FEZÂ RÂ BÂZ GÛ

MAHZEN-İ İNNÂ FETAHNÂ BER GÜŞÂ
SIRR-I CÂN-I MUSTAFÂ RÂ BÂZ GÛ

ÇÜN SALÂHADDİN SALÂH-İ CÂNHÂST
TÂ SALÂH-İ CÂNHA RÂ BÂZ GÛ

İKİNCİ SELÂM

SULTÂN-I MENÎ SULTÂN-I MENÎ
ENDER DİL Ü CAN ÎMÂN-I MENÎ

DER MEN Bİ-DEMÎ MEN ZİNDE ŞEVEM
YEK CÂN Çİ ŞEVED SAD CÂN-I MENÎ

ÜÇÜNCÜ SELÂM

KÂRİ TÜ BÂ YED Kİ BA ŞED BER MURAD BELİ YA Rİ MEN
KÂRİ HÂ Yİ ÂŞIKÂN GÚZÂRİ BÂŞ BE Lİ YA Rİ MEN
ŞEMSİ TEBRİZİ CİVANEM KERDİ BAZ BE Lİ YA Rİ MEN
TÂBİ BÎ NEM BA’ DE SİT TÎN Şİ VE HÂ BE Lİ YÂ Rİ MEN

EY Kİ HEZÂR ÂFERİN BU NİCE SULTÂN OLUR
KULU OLAN KİŞİLER HÜSREV Ü HÂKÂN OLUR
HER Kİ BUGÜN VELED’E İNANUBEN YÜZ SÜRE
YOKSUL İSE BAY OLUR BAY İSE SULTÂN OLUR

EY AN Kİ TALEBKÂR-I HUDÂYÎD HUDÂYÎD
HÂCET BE TALEB NÎST ŞÜMÂYÎD ŞÜMÂYÎD
HARFÎD Ü KELÂMÎD Ü HURÛFÎD Ü KİTÂBÎD
CİBRÎL Ü BURÂKÎD Ü RESÛLÂN-I HUDÂYÎD

DEM-BE-DEM EZ REH-İ DİL PEYK-İ HAYÂLEŞ RESEDEM
TÂBİŞÎ NEV-BE-NEV EZ HÜSN Ü CEMÂLEŞ RESEDEM
YÂ RAB İN BÛY-İ TARAB EZ TARAF-I FİRDEVSEST
YÂ NESÎMEST Kİ EZ RÛZ-İ VİSÂLEŞ RESEDEM

MÜJDE İ DEVLET RESÎD DER HAKKI HER ÂŞIKÎ
ÂTEŞİ DİL MÎ FÜRUHT DÎGE HEVES MÎ PEZÎD
NÛRİ ELEST ÂŞİKÂR BERHEME UŞŞÂKI ZED
KEZ SERİ BOSTÂNI AŞK NÛRİ ELES TEŞ MEZÎD

EY NÂLE İ AŞKI TÜ REBÂBI DİLİMEN
EY NÂLE ŞÜDE HEME CEVÂBI DİLİMEN
AN DEVLETİ MÂMUR KİMİ PÜRSİDİ
YA BİTÜ VELİK DER HARÂBI DİLİMEN

DÖRDÜNCÜ SELÂM

SULTÂN-I MENÎ SULTÂN-I MENÎ
ENDER DİL Ü CAN ÎMÂN-I MENÎ

DER MEN Bİ-DEMÎ MEN ZİNDE ŞEVEM
YEK CÂN Çİ ŞEVED SAD CÂN-I MENÎ