Şefik Can Dedemizin Aziz Hatırasına ilk defa 9 Postnişinle Mevlevi Mukabelesi yapıldı.

A+
A-

Şefik Can Dedemiz  İstanbul’da Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Mevlevi Mukabelesiyle  yâd edildi.

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen anma etkinliği çerçevesinde İstanbul’da Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Şefik Can Dede’nin aziz hâtırâsına, Nâyî Osman Dede’nin Uşşak Mevlevî Âyin-i Şerifi icra edildi.

Yenikapı Hâmuşânı’nda sırlı bulunan Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinin kabr-i şerifi başında ziyaret edilmesinin ardından başladı.

Yenikapı Mevlevîhânesi’nin asırlar boyu taşıdığı kutlu ruhâniyetinde gerçekleşen  âyin-i şerifte meşâyıh-ı mevlevîden, postnişin Dedelerimiz, Hüseyin Top, Nail Kesova, Peter Hüseyin Cunz, Nadir Karnıbüyükler, Hüseyin Erek, Fahri Özçakıl, Bahâüddin Tâhâ Çelebi Hidâyetoğlu, Gustavo Martinez ve Mim Kemâl Öke Aziz Şefik Can Dede’mizin mübârek hâtırâsına hep birlikte post makâmında yer aldılar.

Konya’da 25 Ocak 2020 Cumartesi günü önce Hazreti Şems ve Huzûr-u Pîr ziyaret edilecek; ardından öğle namazına müteakip Üçler Hâmuşânı’nda Hakk Aşığı, Sertarîk, Mesnevîhân, Hazreti Şefik Can Dedemiz kabr-i şerifi başında cem olan Makâm-ı Çelebi, Meşâyıh-ı Kirâm, Hazreti Mevlânâ bendesi cümle gönül dostlarının teşrifiyle;okunan salavat, Kur’ân-ı kerim tilaveti ve duâlar ile hasret, muhabbet ve minnetle yâd edilecek.