Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Yazar:MEHMET KILIÇ

A+
A-

Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / Mecmu’atu’l-Esh’ar, Süleymâniye Library Mevlevihane of Galata, 170 Number (1-71) (examination-relative text)
Yazar:MEHMET KILIÇ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ORHAN KAPLAN

2018

503476