Türk klasik halk eğitim kurumlarından mevleviliğe dair bir mecmuanın transkripsiyonu / Yazar:AYŞE DEĞERLİ KEÇİCİ

A+
A-

Türk klasik halk eğitim kurumlarından mevleviliğe dair bir mecmuanın transkripsiyonu / The transcription of a magazine about mevlevi teachings and practices from Turkish classical folk education associations
Yazar:AYŞE DEĞERLİ KEÇİCİ
Danışman: PROF.DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

2006

189226