Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mevlevi-Ahi mücadelesi /Yazar:ALİ ÖZDEMİR

A+
A-

Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mevlevi-Ahi mücadelesi / Turkey Seljuks Period in Anatolia The Mevlevi-Ahı Struggles
Yazar:ALİ ÖZDEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS EMRE TANSÜ

2019

5612018