VII. ULUSLARARASI HZ. MEVLÂNA VE DOSTLUK SEMPOZYUMU

A+
A-

VII. ULUSLARARASI HZ. MEVLÂNA VE DOSTLUK SEMPOZYUMU

16-17 Aralık 2022

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu – Konya/Türkiye

PROGRAM

16 ARALIK 2022 CUMA

10.00-10.45  – Açılış Programı

10.45-11.45  – Açış Konuşması 

Prof. Dr. Safi Arpaguş “Hz. Mevlâna ve Dostluk”

16 ARALIK 2022 CUMA

I. OTURUM

Oturum Başkanı / Prof. Dr. Dilaver Gürer

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Mesnevî’de ‘Dost’ ve ‘Düşman’ Kavramları

Prof. Dr. Veyis Değirmençay
Mevlâna’ya Göre Dost ve Dostluk

Prof. Dr. Kadir Özköse
Mevlâna Düşüncesinde Vefa Duygusuyla Sağlanan Asalet

Doç. Dr. Sezai Küçük
Hz. Mevlâna’ya Göre Dostluk ve Vefa İlişkisi

II.  OTURUM

Oturum Başkanı / Prof. Dr. Ali Öge

Prof. Dr. Bilal Kemikli
Fîhi Mâ Fîh’i Dostluk Ekseninde Yeniden Okumak

Prof. Dr. Zülfikar Güngör
Mevlâna’nın Rubailerinde Dost ve Dostluk

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel
Mesnevî’de Bir Kimyager Olarak Dost

III. OTURUM

Oturum Başkanı / Chair : Prof. Dr. Mustafa Kara

Prof. Dr. Hülya Küçük
Mevlâna’nın Yakın Çevresi ve Dostları

Dr. Ibrahim Gamard
Ruhun Aynası Dostun Yüzüdür

17 ARALIK 2022 CUMARTESİ

I. OTURUM

(ONLINE)

Oturum Başkanı /Prof. Dr. Recep Tuzcu

Dr. Shafiqa Yorqin
Mevlâna’nın Eserlerinin Afganistan ve Özbekistan’da Yapılan Tercümeleri

Doç. Dr. Abdul Bashir Fekrat
Mevlâna and Boundary Situation

Dr. Abdoulgaffare Badie
Şems ve Mevlâna’nın Şuubiye Mezhebinden Ayrılmasındaki Dostluğu

Ali Kazemzadeh – Samıra Kazemzadeh – Shakıb Zarbı

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻓﺮاﻣﻠﯽ-دﯾﻨﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم دوﺳﺘﯽ

II. OTURUM

Oturum Başkanı / Prof. Dr. İbrahim Kunt

Dr. Uzm. Hatice -Zühre- Bâsarî
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎ و اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان و ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ھﺎ و اﺛﺎر زرﯾﻦ ﻓﺎم

Dr. Şehbaz Mohsinî
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ و راھﮑﺎر ﻣﻮﻟﻮی در ﮔﺴﺘﺮش دوﺳﺘﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺧﺘﻼﻓﺎت

Yrd. Doç. Dr. Nader Javadzadegan
ﺣﻀﺮﺗﻠﺮی اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ اوﻻراق ﺧﻠﯿﻠﯽ آﻟﻠﮭﯿﻦ ده ﻣﺜﻨﻮی

Doç. Dr. Rahim Koushesh
ﻣﻮﻻﻧﺎ و دوﺳﺘﯽ اﺻﺤﺎب ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ

https://zoom.us/j/998326614120

(Tüm oturumlar için geçerlidir.)

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

(Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Veyis Değirmençay

(Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kadir Özköse

(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Sezai Küçük

(Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Bilal Kemikli

(Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Zülfikar Güngör

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel

(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Hülya Küçük

(Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)

Dr. Ibrahim Gamard

(Kaliforniya Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri-Emekli-)

Dr. Shafiqa Yorqin

(Nevayi Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Taşkent/Özbekistan)

Doç. Dr. Abdul Bashir Fekrat

(Kabil Üniversitesi Teoloji Fakültesi, Kabil/Afganistan)

Dr. Abdoulgaffare Badie

(Tebriz Üniversitesi, Tebriz/İran-Emekli-)

Ali Kazemzadeh

(KTÜN Doktora Öğrencisi) Samıra Kazemzadeh (NEÜ Doktora Öğrencisi)

Shakıb Zarbı

(SÜ Doktora Öğrencisi)

Dr. Uzm. Hatice -Zühre- Bâsarî

(İslami Azad Üniversitesi, Tebriz/İran)

Dr. Şehbaz Mohsinî

(İslami Azad Üniversitesi, Tebriz/İran)

Yrd. Doç. Dr. Nader Javadzadegan

(İslami Azad Üniversitesi, Tebriz/İran)

Doç. Dr. Rahim Koushesh

(Urmiye Üniversitesi Urmiye/İran)

mevlanavedostluk.selcuk.edu.tr

PROGRAM KİTAPÇIĞI

Program