Divan-ı Kebir / 8 Cilt Takım (Ciltli)

Divan-ı Kebir / 8 Cilt Takım (Ciltli)

Divan-ı Kebir / 8 Cilt Takım (Ciltli)

Yazar: Çev.: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Yayınevi: İş Bankası yayınları

Dîvân-ı Kebîr, dış ve iç dünyalardaki bu yolculukların yıllar içinde vezinli sözlere, oradan da yazıya dökülmesiyle ortaya çıkan ve yedi yüzyılı aşkındır hayranlıkla okunan bir başyapıt…

Farsça Edebiyat uzmanı Hidayet Rıza”nın deyişiyle benzeri olmayan, ‘vect ve aşk ile yazılmış, insanı vecde getiren’ şiirlerden oluşan Dîvân-ı Kebîr, UNESCO Mevlânâ Yılı”nda, Abdülbâki Gölpınarlı”nın 35.945 beyitlik çevirisi ve ufuk açıcı açılama notlarıyla yeniden okuyucusuyla buluşuyor.