Mevlana Ve Mevlevilik Feridun Nafiz Uzluk

Mevlana Ve Mevlevilik Feridun Nafiz Uzluk

Prof. Dr. Nuri Şimşekler’in yayına hazırladığı, Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’un bu zamana kadar yayınlanmayan eseri “Mevlana Ve Mevlevilik” adlı Rumi Yayınları tarafından yayınlandı.

Bu eseri bizlere kazandıran Prof. Dr. Nuri Şimşekler hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Arka Kapak Yazısı:

Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974) tarafından, 1959 yılında başlanıp 1961 yılında tamamlanan ve günümüze kadar yayınlanma imkânı bulamayan elinizdeki bu eserde;

 • Mevlevîhânelerin kapatılmasından sonra Mevlevîlerin durumu
 • Mevlâna ve Şems-i Tebrizî’nin dostlukları
 • Şems’in âkıbeti ve mezarı-makamları
 • Farklı mecrâlara çekilmeye çalışılan Mevlâna ve küçük oğlu Alâeddin Çelebi’nin irtibatı
 • Osmanlı sultanları ve Mevlevîlerle ilişkileri
 • Yazma-basma Mesnevî nüshaları, baskıları, şerhleri
 • Mesnevî-i şerif ve tefe’ül
 • Mesnevî’nin cifri

gibi konularda detaylı bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca;

 • Uzluk’un Aksaray’da görevli bulunduğu sırada bir hastasının Mesnevî ve Divan-ı Kebir’den yapılan eski Türkçe çevirilerin bulunduğu bir Mecmuayı tedavi karşılığında kendisine vermesi
 • Sultan III. Selim ve çok sevdiği Galata Mevlevîhânesi Şeyhi Galip Dedenin Beşiktaş (Çırağan) Mevlevîhânesi’nin Çarşamba günkü Mukabelesine katılmaları ve burada gerçekleşen ilginç bir olayı
 • Mesnevîhân Filibeli Sıtkı Dedenin kitaplarının Uzluk tarafından satın alınması; yine Mesnevî mütercimi Alman Friedrich Rosen’in 1904 tarihinde Konya’ya gelerek Mesnevîhân Sıtkı Dede ile görüşmesi
 • Abdülhalim Çelebi’nin babası Abdülvahit Çelebi’nin l907 senesi Eylül’ünün 25. Çarşamba günü akşamı dervişleri toplayarak onlarla birlikte yüksek sesle “İsm-i Celâl” çekerken vefat etmesi
 • Eflâkî Dedenin ve menâkıbının Mevlevîler arasında fazla rağbet görmediği
 • Günümüzde çok gündemde olmasa da bir zamanlar tartışma ve hattâ kavga boyutuna gelen Mesnevî’nin uydurma 7. Cildinin serüveni gibi ilk kez Uzluk tarafından elinizdeki eserde yazıya geçirilen tarihî bilgilere ulaşacaksınız.

 

Prof. Dr. Nuri Şimşekler

(Yayına Hazırlayan)

 

https://www.kitapdunyasi.com.tr/