Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları

Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları

Hz. Mevlana’nın Evrensel Mesajları
Aşık Ol Aşık, Aşkı Seç ki Sen de Seçilmiş Bir İnsan Olasın

Kazım Öztürk

 

Kitap Hakkında

“Canım tenimde oldukça Kur’anın kölesiyim. Ben Hakk’ın seçkin peygamberi Muhammed (sav) ‘in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse ondan da bizarım, o sözü söyleyenden de bizarım.” Hz. Mevlana İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Onun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj Aşk, Sevgi ve Birliktir. Akıl ve gönülleri kirden ve ikilikten kurtarmış ve temizlemiştir. Hz. Mevlana’nın tasavvufunda varlığın, yaratılışın ve hayatın manası Aşktır. Aşk ise Allah’ın vasıflarındandır. O’ndan başkasına aşık olmak da geçici bir hevestir. Yaratılışın sebebi, bütün hastalıkların tabibi, bencilliğin devası, elemlerin merhemi İlahi Aşk’tır. Hz. Mevlana’nın kainatı kucaklayan insan sevgisi ve hoşgörüsü,Allah’a olan hudutsuz aşkının ve Muhammedi feyze tam mazhar oluşunun tabii neticesidir.