Mevlana’nın Gözüyle Aşıkların Namazı

Mevlana’nın Gözüyle Aşıkların Namazı

Mevlana’nın Gözüyle Aşıkların Namazı

Prof. Dr. Abdülaziz Hatip

SEMERKAND YAYINCILIK

Bu kitapta, Prof. Dr. Abdülaziz Hatip, Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hazretlerinin [kuddise sırruhû] namazla ilgili sözlerine düzenli bir şekilde ve gerekli açıklamalarla birlikte yer veriyor. Büyük bir Allah dostunun namazın manevî yönlerini açıkladığı bu güzel eser, aynı zamanda Mevlânânın dinin zahirine de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu yönüyle Âşıkların Namazı, dinin zahirîyle batınının ayrılamayacağını da gösteriyor.

Ey İnsan! İçten içe yol al. Sen Sende Gizli bulunanı bul. Ona doğru yol al da canına can gelsin. Bahar Rüzgarının okşaması ile gonca uyanır, açılır ve selviye süsenin sırrını söyler, lale de boş durmaz söğüt ağacı ile ergüvana güzel günlerin müjdesini verir.

Ey ay yüzlü güzel! Bir gece olsun Allah (c.c) aşkıyla uyumazsan geceyi ibadetle ihya edersen, sana sonsuzluj hazinesi yüzünü gösterir. Görünmez bir güneş, gayp aleminin güneşi geceleyin doğar da seni nurlandırır, ısıtır, tütiya yani manevi sürme gözlerindeki gaflet tozunu siler, gözlerini açar.

Aklını başına al da bu gece inat et, başını yastığa koyma, yatma da saadetin, manevi mutluluğun sana ne ihsanlarda, lütuflarda bulunacağını gör!