Şifakar

Şifakar

Şifakar
Rumi ve Aşkın Terapi

Dr. Faik Özdengül

NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ

Şifakâr, yaşamak mesleğini ustasından öğrenmek için kaleme alınmıştır.

Şifakâr,  Hz Mevlana’yı usta kabul edip, onun kılavuzluğunda yaşadığımız duygusal çatışmaları çözebilmek, gerginlik, kaygı ve üzüntüyü azaltıp davranışlarımızı değiştirebilmek için bize yeni bir harita sunmaktadır.

Bizi yaralayan, inciten, gama sevkeden eski inanç ve düşüncelerimiz, olanı başka gösteren eski gözlüklerdir ve şifalanmak için yenisiyle değiştirilmelidir.

“Gözünün önüne gök renkli bir cam koymuşsun, o sebepten âlem sana gök görünüyor.

Ey gama, kedere dalmış adam! Azar azar ateşe nur serp ki ateşin nura dönsün.”