Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik Kronolojisi

A+
A-

Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik Kronolojisi 

30 Eylül 1207, Fikirleriyle geçmişten günümüze Anadolu’yu ve tüm dünyayı aydınlatan Hz. Mevlâna, Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi.

1212 (?); Hz. Mevlâna beş yaşında iken, babası Bahâeddin Veled, ailesi ve müritleriyle birlikte Belh’ten göçtü.

1225; Hz. Mevlâna, Hac üzerinden babasıyla birlikte geldiği Lârende’de (Karaman) Gevher Hatunla evlendi.

1226; Hz. Mevlâna’nın yolunu takip eden oğlu Sultan Veled, Karaman’da dünyaya geldi.

5 Mayıs 1229; Hz. Mevlâna’nın babası Bahâeddin Veled, Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubad’ın daveti üzerine ailesiyle birlikte Karaman’dan Konya’ya geldi.

24 Şubat 1231; Hz. Mevlâna 24 yaşında iken babası Bahâeddin Veled Konya’da dâr-ı bekâya irtihâl etmiştir.

1232; Bahâeddin Veled’in müridi Muhakkık-ı Tîrmizî, Hz. Mevlâna’ya hocalık etmek için Kayseri’den Konya’ya geldi.

1232; Hz. Mevlâna, hocası Tirmizî’den aldığı izinle Halep ve Şam’a 7 yıl sürecek olan eğitimi için gitti.

1241-1244; Halep ve Şam’daki eğitimini tamamlayarak Konya’ya dönen Hz. Mevlâna burada fıkıh ve din ilimleri dersleri verdi.

1241; Hz. Mevlâna’nın hocası Tirmizî Kayseri’de Hakk’a yürüdüler.

29 Kasım 1244; Hz. Mevlâna’nın âlimlikten âşıklığa geçişinde etkin rol oynayan Hz. Şems-i Tebrizî’nin Konya’ya gelişi ve hem-hâl oluşları.

1 Mart 1246; Hz. Mevlâna ile Hz. Şems’in dostluğundan incinen halkın Şems’e eziyet etmeleri üzerine onun Konya’dan ayrılışı.

1247; Hz. Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled’in, Şam’a giden Hz. Şemsi babasının isteği üzerine, gidip getirmesi.

1247 veya 1248; Hz. Mevlâna’nın ricasıyla Konya’ya getirilen Hz. Şems’in bir daha ortaya çıkmayacak şekilde kaybolması veya öldürülmesi.

1249; Hz. Şems’in kayboluşundan sonra yalnız kalan Hz. Mevlâna’nın Konyalı kuyumcu Selâhaddin Zerkûb’u onun yerine koyarak, halife seçmesi.

1258; Hz. Mevlâna’nın yakın dostu ve dünürü, kuyumcu Selâhaddin’in ölümü ve Hz. Mevlâna’nın babasının yanına sırlanması;

1260; Kur’ân’ın Tefsiri, Birlik Dükkânı, Âşıkların Kitabı olarak da nitelendirilen VI ciltlik, 25632 beyitlik Mesnevî’nin 8 yıl(?) sürecek yazımına başlanması.

1262; Hz Mevlâna’nın ikinci oğlu Alâeddin Muhammed’in Hakk’a yürümesi.

1264; Hz. Mevlâna’nın Mesnevisini yazmasında büyük etken olan Hüsamettin Çelebi’nin ölen Selâhaddin’in yerine geçip, Hz. Mevlâna’nın en yakın dostu ve  halifesi olması.

17 Aralık 1273, Belh, Hicaz…, Karaman ve nihayetinde evliyalar kenti Konya’ya gelerek halkı irşâd eden ve eserleriyle bu ilâhî vazifesini devam ettiren Hz. Mevlâna’nın Hakk’a yürüyüşü.

1284; Hz. Mevlâna’nın ölümünden sonra onun makamına oturan Hz. Hüsâmeddin Çelebi’nin 11 yıl süren bu görevinden sonra vefatı.

1284; Hz. Hüsâmeddin Çelebi’nin ölümünden sonra Hz. Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled’in şeyh postuna oturması.

1297; Hz. Mevlâna’nın üçüncü oğlu Emir Âlim’in hakka yürüyüşü.

1304; Hz. Mevlâna’nın kızı Melike Hatun hakka yürüdüler.

11 Kasım 1312; Mevlevîliğin yolunu tanzim edip dört bir yana ulaştıran Hz. Mevlâna’nın, en büyük oğlu Hz. Sultan Veled’in Hakk’a yürüyüşü.

11 Kasım 1312; Hz. Sultan Veled’in oğlu, Mevlevîlik silsilesinin üçüncü ve en aktif neferi. Ulu Arif Çelebi’nin posta oturması.

1320-1925; Ulu Arif Celebi’nin Hakk’o yürüyüşüyle Hz. Mevlâna Dergâhı “Çelebi” Makamına altı yüz yıl boyunca 30’a yakın Çelebi’nin oturması ve Mevlevîliğe hizmetleri.

4 Eylül 1925, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’yla Hz. Mevlâna Dergâhı’nın da kapatılması.

12 Ekim 1925; Hz. Mevlâna Dergâhı son şeyhi Abdülhalim Çelebi’nin Hakk’a yürüyüşü..

1925; Hz. Mevlâna Dergâhı’nın kapatılmasından sonra Mevlâna’nın neslinden gelen Muhammed Bakır Çelebi’nin merkez tayın edilen Halep’te Çelebilik makamına oturması.

2 Mart 1927; Mevlâna Dergâhı’nın törenle Müze olarak açılması.

1943; Muhammed Bakır Çelebi’nin İstanbul’da Hakk’a yürüyüşü.

1944; Suriye tarafından Halep Mevlevihânesi’nin lağvedilmesiyle “Çelebilik” Makamının resmî olarak sona ermesi.

13 Nisan 1996; Hz. Mevlâna’nın 21. Kuşaktan torunu Celâleddin B. Çelebi’nin  İstanbul’da Hakk’a yürüyüşü.