Mevlevî Silsilesi

A+
A-

Tarikat-ı Mevleviyye-i Âliyye Ricâli Silsilesi

1- Hazret-i Mahbûb-u Rabbü’l Âlemin, Hatemü’n-Nebiyyîn, Seyyidü’l-Evvelin ve’l-Âhırin, Sırrü’l-Vücûd, Sahibü’l-Makamü’l-Mahmûd, Efdalü’l-Halâik, Müfîdü’ş-Şerâi ve’t-Tarâik, Seyyidina ve Şefiina Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu teâla aleyhi ve alâ âlihi ve sahibihi ve selim

2- Hazret-i İbn-i amm’in-Nebi, Varis-ü Kâmil Ülûmu’n-Nebevi, Esedullâh el-Galib Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh

3- Hazret-i İmam-ı Seniyye Sıbtü’n-Nebi Seyyidü’ş-Şühedâ Hüseyin bin ali radıyallâhu anh.

4- Hazret-i İmam Zeynelâbidin Seyyidü’ş-Şürefâ ali bin Hüseyin radıyallâhu anhüma.

5- Hazret-i İmam-ı Fâhir Seyyidü’l-Fudalâ Muhammed Bakır bin ali radıyallâhu anhüma.

6- Hazret-i İmam-ı fâik Seyyidü’l-Urefâ Cafer-i Sadık (r.a)

7-Hazret-i İmam-ı Âlim-i âmil Musa Kâzım (r.a)

8- Hazret-i İmam-ı Safâ Ali Rıza (r.a)

9- Hazret-i Maruf-u Kerhi (k.s)

10- Hazret-i Seri Sekatî (k.s)

11- Hazret-i Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)

12- Hazret-i Ebu ali Rudbârî (k.s)

13- Hazret-i Ebu ali Kâtib (k.s)

14- Hazret-i Ebu Osman Mağribî (k.s)

15- Hazret-i Ebu’l-Kasım Gürgânî (k.s)

16- Hazret-i Ebubekir en-Nessâc (k.s)

17- Hazret-i Ahmed Gazali (k.s)

18- Hazret-i Şeyh Ziyaüddin Ebu’n-Necib Abdülkahir Sühreverdi (k.s)

19- Hazret-i Şeyh İsmail Kasri (k.s)

20- Hazret-i Pir-i Tarîkat-ı Kübreviyye Necmeddin-i Kübrâ (k.s)

21- Hazret-i Mevlana Muhammed Behaeddin Veled (k.s)

22- Hazret-i Seyyid Burhaneddin Muhakkik Et-Tirmizi (k.s)

23- Hazret-i Mevlana Şemseddin-i Tebrizi (k.s)

24- Hazret-i Pir-i Tarîkat-ı Mevleviye Mevlâna Celaleddin-i Rumi (k.s)

 

Hz. Mevlâna’dan günümüze Çelebiler