Kuddûsî’nin Diliyle Hz. Mevlânâ

A+
A-

 

MEVLÂNÂ

Sâbî iken semâya oldı çün seyrân-ı Mevlânâ
Velîler üzre her vech ile var rüchân-ı Mevlana

Bulur her demde rûhâniyetinden mürde
İrişür çâresiz dertlülere dermân-ı Mevlânâ

İder deryada hem berde olan muztarlara
Hemânçağır olur lâ-büdd sana ihsân-ı Mevlânâ.

Kerâmâtı anın günden ‘ayân her ân zuhur eyler.
Gurûh-ı ‘arifân içre bülenddir şan-ı Mevlânâ.

Hudâ eylerdi bir günde tecelli on yedi kere.
Tahammül itmek içündür ana devrân-ı Mevlânâ

Basîret gözi görmez münkirin inkâr ider anı.
Ne yâr oldığını ancak bilür yârân-ı Mevlânâ

Olayım dir isen sen de eğer şâh ol ana bende
Nüfûz eyler nice şâhâne çün fermân-ı Mevlânâ

Cihânda evliyanın her biri gösterdi bürhânlar
Sekiz yaşında zâkir oldı bil bürhân-ı Mevlânâ

Giren anın tarikatına olur Mevlâ’ya vâsıl
Hudâ’nın sevgülü dostları dervîlşân-ı Mevlânâ

Şeb-i mi’râcda gösterdi anı Yezdân habibine.
Melâ’ik oldılar ol gice heb hayrân-ı Mevlânâ

İder züvvârına ikrâm û in’âm ol kerem kânı
Seni mahrum komaz sen ol hemân mihmân-ı Mevlânâ

O şâhım bende-i ednâsıdır bî çâre Kuddûsî,
Bu ‘âli câhı bahş itmiş ana Yezdân-ı Mevlânâ

AHMED KUDDÛSÎ (K.S.)

Kuddûsî, Dîvân (Külliyat), 78.

 

Mevlânâ

Mevlânâ, çocuk iken göklere yolculuk yaptı.
Mevlânâ’nın her yönüyle veliler üzerinde üstünlüğü var.

Onun mânevîyatından her an ölü canlar hayat bulur.
Mevlânâ’nın dermanı çaresiz dertlilere erişir.

Hem denizde hem soğukta kalan çaresizlere yetişen,
Mevlânâ sana lazım olduğunda, çağır, hemen ihsânda bulunur.

Onun kerameti her an, gün gibi ortaya çıkar.
Mevlânâ’nın şanı, arifler topluluğu arasında daima yücedir.

Allah, ona günde on yedi defa tecelli ederdi.
Buna ancak Mevlânâ’nın içinde bulunduğu an tahammül ederdi.

İnkâr edenin basireti olmadığında onu inkâr eder.
Mevlânâ’nın dostları ancak O’nun nasıl biri olduğunu bilirler.

Eğer şah olmak istiyorsan, ona ram ol
Zira Mevlânâ’nın söyledikleri, nice padişahlara emreder.

Dünyadaki evliyânın her biri bir delil gösterdi.
Mevlânâ’nın delili daha sekiz yaşındayken açığa çıktı.

Onun tarîkatına giren, Allah’a çabuk ulaşır.
Allah’ın sevgili dostları, Mevlânâ’nın müritleridir.

Allah, mirâc gecesinde onu Peygamber (s.)’e gösterdi
Meleklerin hepsi o gece Mevlânâ’ya hayran oldular

O, ikrâmın kaynağıdır ki, ziyaretçilerine vergi ve iyilikte bulunur.
Mevlânâ’nın misafiri olursan, seni ala bağışta mahrum bırakmaz.

Çaresiz Kuddûsî, Allah’ın en bayağı kuludur
Mevlânâ’nın Yaratıcısı, ona bu yüce makamı bağışlamış.

Türkçesi Ali TENİK

 

60075,kuddusi Divanipdf

 

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.