Mesnevî-i Ma’nevî Şerhi – İlk 1001 Beyit

Mesnevî-i Ma’nevî Şerhi – İlk 1001 Beyit

Mesnevî-i Ma’nevî Şerhi – İlk 1001 Beyit

Yazar: Hüseyin Top

Yayınevi: Tablet

Kitap Kapak arkası:

Hazreti Mevlânâ Mesnevîsinin önsözünde: Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-din.  “Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır” buyurur. Mesnevî”nin, öz halinde, İslâm dininin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları dile getirip izah ettiğini anlatır.

Dinin özü Allah”a imandır. Allah aşkıdır. Aşk ile Allah”ı sevmek, Allah”a götüren yolda yürümektir. Mesnevî, bu esasın, bu aşkın kitabıdır; Allah aşkının doyumsuz çağlayanı, eşsiz şelâlesidir. MesnevîKur”ân-ı Kerîm“in ve Allah Rasûlünün mübârek nutuklarından ibarettir.

Kur”ân”ın ve yüce peygamberin sevdalısı yüce Pîr, Mesnevî“sini Allah aşkıyla mayalamış, Kur”ân âyetleriyle işlemiş, hadîs-i şeriflerle süslemiştir.

 

Men bende-i Kur”ânem eğer can dârem

Men Hâk-i reh-i Muhammed muhtârem

 

diyerek başlayan meşhur gazelinde: “Ben canım tende oldukça Kur”ân”ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed”in ayağının tozuyum. Kim benden, bunlardan başka bir şey naklederse, o nakleden de, o naklettiği şeylerden de bizârem (bezmişim)” buyurmuştur.