Mesnevi Şerhi (18 Cilt) Tahirü’l Mevlevi

Mesnevi Şerhi (18 Cilt) Tahirü’l Mevlevi
Mesnevi Şerhi (18 Cilt) Tahirü’l Mevlevi
Yazar: Çeviren: Tahir Olgun
Yayınevi: Şamil Yayınları;

Mesnevi Şerhi (18 Cilt) Tahirü’l Mevlevi

·Mevlana”nın, dünyanın dört bir yanına dağılan, bahsettikleri ile insanların ufkunu açan Mesnevi”ye merhum Tahir”ül Mevlevi kadar güzel yaklaşan ve anlatan olmamıştır.

·Tahir”ül-Mevlevi, ömrünü Mevlânanın düsturlarına bağlı kalarak yaşamış, mesneviye nüfuz etmiş bir âşıktır.

·Tahir Olgun, Mesneviyi bilen, yaşayandır. Onun elinde Mesnevi, Kuran ve sünnetin aynasıdır. Ona göre mesnevi, Kuran”ın içi ve özüdür.

·Mesnevi”nin güzelliklerine, inceliklerine bu şerh ile daha bir farkına varacak mesneviyi tekrar tekrar okuyacaksınız.

·Tahirül Mevlevi, Mesnevi”yi kanalından şaşmadan, şaşırtmadan Müslüman”a sunan sağlam bir kaynaktır. Ehl-i Sünnet akidesinde Mevlana”yı öğrenmek isteyenlerin okuyacağı bir mesnevidir.

·Tahir”ül Mevlevi”nin ömrü kifayet etmediği eksik kısımları talebesi Şefik Can”a tamamlatılmıştır.

·Mesnevi bu kitapta okunur.