MEVLANA CELALEDDİN Hayatı, Eserleri, Felsefesi

MEVLANA CELALEDDİN Hayatı, Eserleri, Felsefesi
MEVLANA CELALEDDİN Hayatı, Eserleri, Felsefesi
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Yayınevi: İNKILAP yayınları

Şarkiyat biliminin önde gelen isimlerinden olan Abdülbaki Gölpınarlı, 11200 yılının 11 Ocak günü İstanbul’da dünyaya geldi ve hayata 25 Ağustos 1982’da yine İstanbul’da veda etti. İsmail Saib Efendi, Ömer Ferid Kam, Ahmed Naim Bey, Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve Hoy’lu Hacı Şeyh Ali gibi o devrin en büyük üstadlarından faydalandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra önce liselerde edebiyat, daha sonra Ankara ve İstanbul Üniversiteleri’nde uzun yıllar Türk Edebiyatı Tarihi’yle Metinler Şerhi dersleri veren Abdülbaki Gölpınarlı dünya bilim çevreleri tarafından çoğu kendi alanlarında bugün de tek kaynak kabul edilen yüzden fazla eser yayınladı ve hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı Mevlana’nın bütün eserlerini Türkçe’ye tercüme etti. İnkılap Kitabevi, Türkiye’de Mevlana üzerine yapılmış ilk bilimsel araştırma olan ve 1951’deki ilk yayınından sonra günümüzde de Mevlana konusundaki en önde gelen başvuru kitabı sayılan Gölpınarlı’nın bu eserini bilim dünyasına yeniden kazandırmaktan mutludur.