MEVLANA VE MESNEVİ

MEVLANA VE MESNEVİ
MEVLANA VE MESNEVİ
Yazar: ADNAN KARAİSMAİLOĞLU
Yayınevi: Akçağ Yayınları

Mevlana’nın Konya’daki hayatı, ailesi, dergahı ve eserlerine intikal eden fikirleri onu günümüze çok canlı bir şekilde taşımıştır. O, daha çok ilahi, aşk, sevgi, zarafet ve hoşgörüyü hatıra getiren ve İslam inancını gönüllere bu bakışla sunmayı hedef edinen bir anlayışın öncüsü olarak kabul görmüştür. Onun eserlerinde gerek bireyle ve gerekse toplumsal ilgili ruhsal ve sosyal sorunları aşmada günümüz insanına da yardımcı olabilecek çözüm örnekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bunun birkaç örneği bir arada sunulmaktadır.

‘Sevgiden tortulu sular durulur, berraklaşır,

Sevgiyle ölü diriltilir, sevgiyle padişahlar köle yapılır.’

(Mesnevi’den)

‘Dostuyla hoş geçinen dostsuz kalmaz,

Müşteriyle iyi anlaşan iflas etmez.

Ay geçeden ürkmediği için böyle parlak kaldı.

Gül de dikenle uyuştuğu için bu kokuyu elde etti.’

(Rubailerinden)

‘Öldüğümde beni hoşça anacaksın,

Niçin ölü severiz de diriye düşmanız.

Mademki ölümden sonra barış yapacaksın,

Niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz.

Şimdi öldüğümü kabul et, barış yap, anlaş.

Çünkü biz barışta ölüler gibiyiz.’

(Gazellerinden)

(Arka Kapak)