MEVLÂNA MESNEVİSİ´NİN EVRENSELLİĞİ

MEVLÂNA MESNEVİSİ´NİN EVRENSELLİĞİ
MEVLÂNA MESNEVİSİ´NİN EVRENSELLİĞİ
Yazar: ERKAN TÜRKMEN
Yayınevi: NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ
Türkiye’de “Mesnevi” Mevlâna’nın 6 ciltten ve yaklaşık olarak 26.660 beyitten oluşan eserin adıdır. Aruzun Remel vezninde yazıldığı için son derece akıcı ve büyüleyicidir. Bu sebeple Mesnevi’yi Farsça olarak okumak gerek.