Mevlânâ

Mevlânâ

Mevlânâ

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Kanar

Yayınevi: Say Yayınları

 

Arka Kapak’dan…

Tanrı’yı insanda ve yarattığı her şeyde görüp seven, kimseyi siyah-beyaz, zengin-fakir, Müslüman-Hıristiyan diye sınıflandırmayan, onları Hakk’ın bir tecellisi olarak tanıyan Mevlânâ hayat felsefesi, yaşayışı, din ve dünya görüşleriyle Mevleviliğin kurucusu olmasa da temeli olarak bilinir.

Esas meselenin insan olduğunu ve gerçeğe çıkan yolun aşk yolu olduğunu görebilmiştir Mevlânâ. İçindeki bu engin aşk, sabır, anlayış, coşku ve hoşgörü ile döneminin en iyi şairi en önemli düşünürü olmuş, arkasından gelenlere yüzyıllar boyunca yol gösterecek bir ideoloji bırakmıştır.

Mevlânâ’dan seçme eserlerin bir araya getirildiği bu kitapta büyük düşünürün yaşamı ve felsefesi hakkında fikir sahibi olacak, Farsça asıllarından yapılan özgün çevirileri, aynı zamanda Farsçaları ile karşılaştırmalı olarak okuyabileceksiniz.