Bugünün Yorumuyla Mesnevi Hikayeleri

Bugünün Yorumuyla Mesnevi Hikayeleri

Bugünün Yorumuyla Mesnevi Hikayeleri

Yazar: Mehmet Demirci, Prof. Dr.
Yayınevi: Nefes Yayıncılık

Bugünün Yorumuyla Mesnevi Hikayeleri Kitap Açıklaması

Teorik bilgiler sıkıcı olur ama bu bilgiler bir olaya yahut bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca daha kolay anlaşılır. İşte Hz. Mevlânâ da Mesnevî-i Şerif’te çeşitli hikâyelere yer vererek bu pedagojik usûlü kullanmıştır.

Mesnevî’de eski kültürlerden süzülüp gelen çok sayıda hikâye bulunmaktadır. Elinizdeki kitapta da bunlardan uzunlu kısalı 40 hikâye yer alıyor. Hikâyelerde geçen isimler, mekânlar, kavramlar ve târihî olaylar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

Asıl önemlisi, hikâyelerin tasavvufî tarafı genişçe ve sade bir şekilde anlatılıyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Bugunun Yorumuyla Mesnevi Hikayeleri 10 Sayfa

Bugünün Yorumuyla Mesnevî Hikâyeleri