Mevlevi Usul ve Adabı

Mevlevi Usul ve Adabı
Mevlevi Usul ve Adabı

H. Hüseyin Top

ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Hz. Mevlana’nın kabına sığmalap aşkı ve mistik yaşantısı, uygulamaları, başta oğlu Sultan Veled olmak üzere onun temiz nesli ve yol evlatları tarafından belli kurallara bağlanıp kurumlaştırılmış ve adına Mevlevilik denilen yol meydana çıkmıştır. Tasavvuf aleminin en geniş ve en önemli yollarından biri olan Mevlevilik, bir tasavvuf ilmihali halinde insanlığa sunulmuştur. Hz. Mevlana inancını ve düşüncelerini hayatının her safhasına ve her noktasına akıtarak doya doya yaşamış ve bu şekilde mutluluğun sonsuzluğuna ermiş bahtiyarlardandır. Bu kitapta, Mevlana’nın, insanlık alemine bir mutluluk reçetesi halinde takdim ettiği Mevleviliin ana kuralları, bu kutsal yolun kilometre taşları, yöntemi, usul ve adabı belirlenmeye çalışılmıştır. Yine Mevlana’nın, Kur’an’da emrolunan namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle, bunlara ilaveten yapılmasının vuslat yolunda kula sür’at kazandıracağını, kalpleri cilalayıp ruhları yücelteceğini ifade ettiği evrad, sema…gibi zikir şekilleri ve bunlarla ilgili tabir ve terimlerin izahları, velhasıl mevlevilikle ilgili her türlü hususi hal ve tavrın açıklandığı bir başvuru kitabı meydana getirilmeğe çalışılmıştır. Bunun için de erişilebilen kaynaklardan ve halen uygulanmakta olan usullerden istifade edilmiştir.