Mevleviyye Silsilesi

Mevleviyye Silsilesi
Mevleviyye Silsilesi
Yazar: Seyyid Fâzıl Mehmed Paşa
Yayınevi: İnsan Yayınları

İnsan Yayınlarından Seyyid Fâzıl Mehmed Paşa’nın, Mevleviyye Silsilesi adlı kitabı yayınlandı.

Arka Kapak Yazısı:

Mevlevîlik konusunda önemli bir kaynak olan bu eser, on dokuzuncu asrın güçlü kalemlerinden Mirliva Seyyid Fâzıl Mehmed’e aittir. 1802-1882 yılları arasında yaşayan müellifin asıl adı Muhammed Fazlullah Şerifzâde olup Saraybosnalıdır. Mehmed Fâzıl’ın, 158 büyük varaktan oluşan bir Divân’ı ve Şerhu’l-Evrâdü’l-Müsemma bi Hakâyık-ı Ezkâr-ı Mevlânâ isimli evrâd tercümesi ve şerhi vardır. Bu şerhin son bölümü Mevlevî silsilesine ayrılmıştır. Elinizdeki kitap da bu bölüm sadeleştirilerek oluşmuştur. Bu eserde, Hazreti Mevlânâ’nın nesebi ve tarîkat silsilesi sayılıp gösterilmiş; çelebiler ve dedelerin özgeçmişleri, özlü sözleri verilmiş; menkıbeleri kısaca anlatılmıştır.