Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik – Sezai Küçük

A+
A-

Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik

SEZAİ KÜÇÜK

“Allah’a ulaşan yollar (tarîkatlar) yaratılmışların sayısı kadardır” düsturunu kabul eden mutasavvıflar, birbirlerinin meşrep ve zevkine saygı ile bakmış, sadece kendi aralarında değil, diğer din ve mezhep mensuplarına da sevgi ile yaklaşmışllardır. Farklılıkları Zât-ı Bârî’nin değişik sıfatlarının tecellisi olarak kabul etmişlerdir. 1

Bu bağlamda;

Bilmek istersen eğer meslek-i dervişânı
Sevenin bendesiyiz sevmeyenin sultânı, diyen sûfiler,

Ehl-i dil diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

beytiyle de hedef birlikteliklerini veciz bir şekilde ifade etmişlerdir.

Bu manada Mevlevîlik ve Celvetîlik de gayeleri ve hedefleri aynı olan tasavvuf yolları olarak karşımıza çıkarken, bu iki tarikat silsileleri vasıtasıyla Hz. Peygamber’e ulaşır ve tasavvufî terbiyede bu silsilelerin ayrıı bir önemi vardır.

Tarih Icinde Mevlevilik Ve Celvetilik Sezai Kucuk

 

ETİKETLER: