Yeni Bir Eser “Tahûrâ”

A+
A-

Kitap Tanıtım Yazısı

Hayat Nur Artıran, annesiyle başladığı tasavvuf terbiyesini Sertarîk Şefik Can Dede merhumun yardımcılığını üstlenerek devam ettirmiş bir hanımefendi. Hz. Mevlana’nın Mesnevi-i Şerif eserini bu büyük mesnevihan ve şârihden etüt ederek Tahirü’l-Mevlevi üstadın manevi mirasını sürdürmektedir. İşte bu kitaptaki röportajlarda Hayat Nur Artıran Hanımefendi’nin aile çevresinden başlayan tasavvufi hayatının Şefik Can Dede’ye doğru ne şekilde aktığı son derece ilginç ayrıntılarıyla görülebilecektir. Bu yönüyle ve bir kadın gözüyle tasavvuf yolunun basamaklarında aşk ehlinin yüksek ruhaniyeti müşahede edilebilir. Özellikle Yurt dışında Hz. Mevlana’ya gösterilen ilginin anlaşılması adına Artıran ile yapılan röportajlarda sorulan sualler ve bunlara verilen hikmet dolu cevaplar İslamiyet’in evrenselliği hususunda kıymetli bir hasıla ortaya koyuyor. İslam’da ve hususiyle tasavvuf geleneğinde kadının rolü ve önemi, Mevlevilik düşüncesi ve pratiği, tasavvufun “yaşanılan ve tecrübe edilen” bir olgu oluşu, sema, ney, ibadet, neşve, hizmet, muhabbet, sevgi ve aşk gibi temel kavramların açıklandığı bu kitapta bir kadın sufi rehberin perspektifi, nezaketi ve ferasetiyle müşkül problemler çözülmekte, zihinlerdeki istifhamlara hikemi cevaplar verilmekte ve bilhassa Artıran’ın kendi hayat tecrübesinden naklettiği anekdotlar sayesinde Anadolu’da ve İstanbul’da yaşamış bazı tasavvuf çevrelerinin son yarım asırlık tarihçesine nitelikli bir katkı sunulmakta…

Özellikle Hayat Nur Artıran’ın “kadın sufi” kimliğiyle İslamiyet’te ve Mevlevilik’te kadın meselesine getirdiği orjinal ve kuşatıcı yaklaşımlar gelenek, örf içerisinde harmanlanmış ataerkil bakışın tahtını sarsacak niteliktedir. Bu kitap; Hz. Mevlana ve Mesnevi pınarından kana kana su içmiş bir sufinin geniş kovasına doldurduğu hikmet sularını paylaştığı sade ve selis bir dille okuyucunun tam da gönlüne hitap etmekte…

Tahûrâ ismiyle neşredilen bu röportajlar kitabı hem yurt dışında hem de yurt içinde Hayat Nur Artıran Hanımefendi ile yapılan konuşmalardan oluşmaktadır. Tasavvuf tarihinde her ne kadar kadınların etkisi çok yazılı değil ise de kadın figürü ve tesiri bir tekkenin gelişimi ve tarikatların öğretisinin yayılması açısından çok mühim bir yer işgal eder. Şeyhin hanımı, kızları, hanım mürideler bir tarikatın görünmeyen diğer yarısı gibi kalmıştır. Bunu Nefahatü’l-Üns olmak üzere temel tabakat kitaplarında, menkabelerde ve hatıratlarda belli ölçülerde görebilmek pek tabi mümkündür. İşte Hayat Nur Artıran da kadın kimliği ile beraber tasavvuf yolunun “hâdimelerinden” bir tanesidir; Şefik Can Dede’nin son senelerinde en yakınlarından biri olmuş, hastalığında ve sağlığında Dede’ye yardımcı olmuş ve bir nevi halefi olarak Mevlevilik misyonunu devam ettirmiştir. Bu kitap Artıran Hanımefendi’yle yapılmış röportajları bir araya getirerek Mevlevilik’ten Mesnevi’ye, Şefik Can Dede’den diğer mürşidlere, İslam’da kadın meselesinden Melametiliğe pek çok hususta bir “kadın sufinin” konuları ele alışı, kavrayışı ve muhatabına duyuruşunun incelikleriyle okuyucunun aklını ve gönlünü doyurucu bir niteliktedir.

SUFİ KİTAP

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.