ZAMANIN KIYMETİ

A+
A-

ZAMANIN KIYMETİNİ BİLMEK

En iyi yazar zaman olmuştur. Çünkü her zaman günün birinde son noktayı koyar. Kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsanız zamanı nasıl öldüreceğinizi düşünmeyin, onu nasıl kazanacağınızın planlarını yapın. Günün her saatinde daha iyi olmak için çabalamayan kişiye zaman asla acımaz.

İnsanın ömrü, en kıymetli sermayedir. Ne kazanacaksa onunla kazanacaktır. Kârsız geçen her lahza, sermayeden heder edilen bir ziyan, bir hüsrandır. Senelerce zayi edilen bir ömür, içinde bulunduğu son bir lahzada kendisine ebedi cenneti kazandıracak salih iş yapmaya muvaffak olabilirse, geçen bütün zayiatı telafi ederek o hüsrandan kurtulmuş olur.

Sofilere; “İbnü’l vakt” denir. Yani ömrünün ve bilhassa içinde bulunduğu vaktin kıymetini bilmek. Âhiret için ne kâr, ne hayır edebilmek mümkün ise onu kazanmaya çalışmak..

“Gün, bu gündür”, “saat bu saattir”, “ne yapacaksak şimdi yapmalıyız”… diyerek her an hayatını ve zamanını değerlendirmeyi bilmelidir.

Şairler şöyle der:

Öğren rüsum-ı asrı, lisanı zemaneyi,
Bak hılkat-i nasa, düşün vakt-i şahaneyi.

Her gün geçtikçe zaman birazım gider,
Boşa geçen ömrümden niyazım gider.

Zamana dikkat etmek gerekir. Çünkü o geçtikçe, insan büyüyorum, çoğalıyorum, yaşıyorum zannederek sevinir. Halbuki zaman onu durmadan yemekte, ömründen alıp götürmekte, gece ve gündüz vücudunu kemirmekte ve her dem hüsran içinde kalmaktadır.

“Yekulune’z-zemanü lehu fesad,
Vema fesadü’z-zemanü ve hüm fesad.”

Zaman bozuldu, fesadı var diyorlar. Zaman bozulmadı, kendileri fesat.

Dolayısıyla fesat ve fenalık, zamanın değil, insanların kendilerindendir. Rabbimiz de şöyle buyurur:

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın”

Zamanın, asrın, dehrin, dünyanın zararı yoktur. Allah bunları bize zarar versinler diye yaratmadı. Rabbimiz, kullarına zulmeder mi?

Sevgili Peygamberimiz;

“Zamana sövmeyiniz. Çünkü o, Allah’tan (Allah’ın alametinden) başkası değildir.” Buyurur.

Zamanı da, ömrü de, dünyayı da bozan bizleriz. Zamanın zararı yoktur. O, değerli bir nimettir. İnsanlar, zamanın kıymetini bilip hayatını; insanlığın menfaatine sarf etmeyenler hüsrandadır.

Bununla ilgili ne güzel sözlerimiz var:

“Kim ne yapar kendine yapar”, “Kendi düşen ağlamaz”…

Zaman!

Ruha inşirahtır dosta visali,
Hakkın emaneti akittir zaman,
Şavkı semadadır güneş misali,
Gönül nefaseti vakittir zaman!

Muhabbet adıyla canları sarar,
Sevmenin tadıyla cananı arar,
Gözyaşı içinde yüzleri tarar,
Huzur letafeti nakittir zaman!

Sabırla gayretle hakkı tavsiye,
Ameli salihle şerri tesviye,
Zarardan kurtuluş ulvi seviye,
İnsan selameti ahittir zaman!

Güvenilir olmak özel kullukta,
Şerefli hayat var güzel kullukta,
Hakikatler yazar sözel kullukta,
Cennet alameti şahittir zaman!

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
Nis 15, 2024 15:26
Mar 26, 2024 23:32
Mar 22, 2024 23:48
Oca 24, 2024 12:15
Ara 13, 2023 03:03
Ara 9, 2023 00:28
Ara 2, 2023 00:52
Kas 7, 2023 00:10
Haz 24, 2023 00:57
Haz 6, 2023 00:58