Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Mevlevî Şair Leylâ Hanım – Mustafa Kara
Şeyh Kuddûsi’nin Mevlânâ Sevgisi – Ethem Cebecioğlu
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ – Şaban Karaköse
MEVLÂN”NIN SEVGİ ÖZLÜ İBADET ANLAYIŞININ KUR”ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) – H. Kâmil Yılmaz
Mevlâna’da Aşk ve İlim – Hüseyin ÖZCAN
Alnı Secdede Donmuştu – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Eserlerinde Semâ’ İmgesi
Mevlânâ’nın Bakışıyla Velî ve Velî’ye Düşmanlık – Ethem Cebecioğlu
Mevlâna’da Mana ve Şekil Bir Bütündür! – Ali Akpınar
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz? – Süleyman Uludağ
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna – Abdulhakim YÜCE
Tarikatın Tarifi Nedir? – Süleyman Uludağ
Sufi Yolunun Genel Esasları Nelerdir? – Süleyman Uludağ
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ – Muammer CENGİL
FİL VE YAVRUSU – Şaban Karaköse
Hayvanların Dili – Şaban Karaköse
GÜL KOKUSUNDAN BAYILAN DEBBAĞ – Şaban Karaköse
PADİŞAH VE CARİYENİN AŞKLARI – Şaban Karaköse
SOHBET – Süleyman Uludağ
DERVİŞ OLMAK – Süleyman Uludağ
Müminin Miracı Namaz – H. Kâmil Yılmaz
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI – Osman Nuri Küçük
Mevlevilikte Semâ’ – Süleyman Uludağ
Hz. Dâvûd’un Kademi Üzere Bir Velî: Hz. Mevlânâ – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Mesajı – H. Kâmil Yılmaz
Hz. Mevlânâ’dan Sülûk Yolundakilere Uyarılar – Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk – Osman Nuri Küçük
Mevlânâ’dan Yaşlılık Üzerine – Ethem Cebecioğlu
Şükür Nimetin Canıdır – Filiz Konca
EY İNSAN! – Filiz Konca
KALEM OLACAK ŞEYLERİ YAZDI MÜREKKEBİ BİLE KURUDU
Lütuf Eli – Filiz Konca
ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZ. VE HZ. MEVLÂNÂ
GELENEKTE YENİLEŞME: MEVLÂNÂ VE NURETTİN TOPÇU
MESNEVÎ HİKÂYELERİNDE ŞEKİL VE İÇERİK
MESNEVÎ’DE “BEN” VE “SEN” TANIMLAMASI
MEVLÂNÂ’NIN BAKIŞIYLA DİL VE ANLAŞMA
MEVLÂNÂ’YA GÖRE Hz. MUHAMMED
MESNEVÎHAN ŞEFİK DEDE
MEVLÂNA’YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV) VE KARİKATÜR KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
VELED ÇELEBİ”NİN MENÂKIB”INA GÖRE 1912″DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER VE ŞEYHLERİ
MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR”DE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları
Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri
DÜNYA MEVLÂNA’YA MUHTAÇ
“ İnsan ” – Filiz Konca
EY HACILAR
MEVLÂNA’DAN GÜNÜMÜZ İNSANINA
ÇALIŞMAK; AMA…
Batıda Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr
CENNET DE İNSANIN İÇİNDE CEHENNEM DE
MEVLÂNA, İSLÂM VE DÜNYA BARIŞI – Nuri Şimşekler
KONYA TURİZMİ AÇISINDAN MEVLÂNA
MEVLÂNA ENSTİTÜSÜ
SEMÂ VE GÜZEL BİR KADIN
BELHÎ – KONEVÎ – RUMÎ – VAHŞÎ
Ağla Ey İki Gözüm Ağla… – H. Nur Artıran
Ben Bir Güzel Gördüm…
Yıkılan beden evinin hikâyesi
Hz. Peygamber’in Duâsı
MESNEVİHAN ŞEFİK CAN DEDE
Mevlevilik, İslâmiyet’i naif yaşama biçimidir
Bir gece de sevgilinin hatırı için uyuma! – H. Nur Artıran
TASAVVUF – H. Kâmil Yılmaz
BEN SİZİN AŞKINIZIN ÂŞIKIYIM
MEVLÂNA”YA GÖRE AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ – İsmail YAKIT
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞKIN GÜCÜ
SAMİHA AYVERDİ”NİN YAŞANTISINDA GÜNÜMÜZÜN MUTASAVIF KADININA BAKIŞ
Hakk Nûr’u Hâle Ziyası Çelebi
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
MEVLÂNA’DA SANAT
2007 Mevlâna Yılı Son Bulurken – M. Ali UZ
Yokluk Bilgisi – Filiz Konca
Can yücelere kanat açar ama… – Filiz Konca
Cemaati ayırmak – Filiz Konca
Hayat bulmak – Filiz Konca
Yiğitlere selam olsun – Filiz Konca
Şükür nimetin canıdır – Filiz Konca
Hakikat ırmağını geçenlerden miyiz? – Filiz Konca
Namaz Hakkında – Filiz Konca
Mesnevi’den – Filiz Konca
Nefis Cehennemdir – Filiz Konca
Hakka giden yolda neredeyiz? – Filiz Konca
Hakikat yolunun neresindeyiz? – Filiz Konca
Erlerin işi! – Filiz Konca
Bu söz neden söylenmiyor? – Filiz Konca
Sonsuzlukla bağımız ne durumda? – Filiz Konca
İnsanı aldatan nedir? – Filiz Konca
Başlar ve kuyruklar – Filiz Konca
İşte dünya… – Filiz Konca
Ahırdaki Ahu – Filiz Konca
Baki Olmak – Filiz Konca
Neyi arıyorsan osun sen – Filiz Konca
Yılana şeker teklifi yesizdir – Filiz Konca
Gönlünde Allah’a Ait Bir Dava, Bir Sevda Bulunmayan…- Filiz Konca
Talebimiz… – Filiz Konca
Allah’tan Korkmaya Herkes Layık Olamıyor – Filiz Konca
Hak ve Hakikatler Neler Uğruna Terk ediliyor? – Filiz Konca
Anlamlı Bir Hayat – Filiz Konca
Adam olmak – Filiz Konca
Çare – Filiz Konca
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ÖĞRETİCİLİK VE ÖĞÜT ANLAYIŞI
MEVLÂNÂ’DAN GÖNÜL VE DÜNYA GÜZELLİKLERİNE
MEVLÂNA VE İRŞÂDI – Meliha ANBARCIOĞLU
MEVLÂNA’NIN ŞİİR DÜNYASI – Feyzi HALICI
MEVLÂNA’NIN DÜNYASI – Ali Nihat TARLAN
MEVLÂNA’NIN ŞAHSİYETİ VE DÜNYA GÖRÜŞÜ – Abdülkadir KARAHAN
MEVLÂNÂ’NIN FİKRİ HAYATI – Abdülbaki GÖLPINARLI
ANADOLU’DA TÜRK EDEBİYATININ BAŞLAMASINDA VE GELİŞMESİNDE MEVLÂNA’NIN YERİ VE ETKİSİ – Hasibe MAZIOĞLU
MEVLÂNA’NIN TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN TAŞIDIĞI MÂNÂ – Mehmet KAPLAN
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDE MEVLÂNÂ’NIN ROLÜ – Âmil ÇELEBİOĞLU
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE VUSLAT – Celâleddin B. ÇELEBİ
HZ. MEVLÂNA GÖZÜ İLE MESNEVÎ’DE DİNLER – Mehmet AYDIN
HZ. MEVLÂNA’DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Şefik CAN
MEVLÂNÂ BİR “ALLAH KULUDUR” RESÛLULLAH ÇIRAĞIDIR. – Hayreddin KARAMAN
OSMANLILAR’DA SEMÂ, DEVRAN, RAKS TARTIŞMALARI ve İKİ ŞEYHÜLİSLÂM RİSÂLESİ – Dilâver Gürer
MEVLANA’NIN ESERLERİNDE SABRIN HİKMETLERİ
Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi- Necip Fazıl DURU
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE İZ BIRAKAN VEYA ONUNLA GÖRÜŞEN İRANLI ŞAİRLER – Ziyâuddin Seccâdî
Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu – Ahmet Faruk Çelik
MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI – Necip Fazıl Duru
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK – Gönül AYAN
ŞÂİR MUHAYYİLESİNDE MEVLEVÎ KİSVESİ – Necip Fazıl Duru
MEVLÂNÂ’NIN YÖNETİCİLERLE İLİŞKİLERİ VE MOĞOL CASUSLUĞU İDDİALARI – Osman Nuri KÜÇÜK
Dünde ve Bugünde Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ – Mustafa USTA
Ş E M S – İ T E B R İ Z İ – Arzum Gürel
TÜRKİYE’DE TASAVVUF VE MÂNEVÎ HAYAT – Annemarie SCHİMMEL
Mevlânâ – Sabri Tandoğan
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ – M. Es’ad COŞAN
İslâm Toplumunda Peygamber İnancı ve Mevlâna – Hasan Elik
Mevlâna’nın Hayatı – Ahmet F. Yüksel
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI – Eyüp YAKA
Mesnevî’den İnsan Manzaraları
MEVLANA’NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ – İbrahim Arslanoğlu
MEVLÂNÂ’DA İRADE HÜRRİYETİ – Ramazan ALTINTAŞ
HİKMET İLE NÜKTE; MEVLÂNÂ VE NASREDDİN HOCA
MEVLÂNÂ’DA EDEBÎ ZEVK
MEVLÂNÂ VE ÖZGÜRLÜK
Trabzonlu Köseç Ahmed Dede – Ali ÜREMİŞ
İnsan ve Hoşgörü
Hz. Mevlâna ve Ölüm
HALEP MEVLEVİHANESİ
Tasavvuf
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI
MESNEVİ’DE DUA – Hicabi Kırlangıç
Gazellerden Örnekler – Hicabi Kırlangıç
Hakikât Güneşi Şems-i Tebrizi – Ahmet F. Yüksel
Farsça Güfteli Bazı Âyin-i Şerifler – Prof. Dr. Mehmet Kanar
Mevlana’nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış – Erkan Türkmen
MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE AŞK – Zeynep Köse
MEVLEVİ GELENEĞİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ – Nüket SARACEL
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ: HAYÂTI VE DÜŞÜNCESİne “aşkı arayış” eksenli bir bakış – Dilaver Gürer
MEVLÂNÂ, İSLÂM VE TOPLUM- Dilâver Gürer
DÜNYANIN MEVLÂNA’SI
MEVLÂNA’YI ANMAK MI ÖNEMLİ, YOKSA ANLAMAK MI?
MİDEDEKİ LOKMA MI KALPTEKİ NUR MU?
DERDİN YOKSA DERT ARA!
MODERN BİLİME DE IŞIK TUTAN MESNEVİ’DE HÜCRE VE ŞEKLİ
MEVLÂNA’YA GÖRE NEFİS-AKIL-AŞK ÜÇGENİ “İnsân-ı Kâmil Yolu”
MEVLÂNA’YA GÖRE; YÖNETİCİLER (SİYASETÇİLER), HALK VE ADALET
MEVLÂNÂ VE MESNEVİ’SİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ – Zeynep KÖSE
MESNEVÎ’DEN HAREKETLE KLÂSİK ESERLERİ OKUMA VE YORUMLAMA SORUNLARI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MEVLEVİLİK – Hülya Küçük
SULTÂN VELED’İN’ MAÂRİF ADLI ESERİ VE “KİTABUL’L-HİKEMİYYE” ADLI BİLİNMEYEN BİR ŞERHİ – Hülya Küçük
Yaman Dede – Mehmet Doğramacı
ŞEFİK CAN’IN ESERLERİ
TASAVVUFÎ ŞİİR GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE ÖNEMİ
KONYALI MEVLÂNÂ
MEVLÂNÂ’DA HÂL DİLİ
MEVLÂNA’NIN MESNEVÎ’DE YANLIŞLARA BAKIŞ
ZEKAİ DEDE VE MEVLEVİLİK – Kagan Ulaş
MEVLÂNÂ CELALEDİN er-RÛMÎ’YE GÖRE GÖRÜNÜŞE ve BİÇİME TAKILIP KALMAMA
MEVLÂNÂ’YA GÖRE YANLIŞLARA DÜŞMEMEK İÇİN NEFSİ EĞİTME
MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER- Ali TEMİZEL
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM
Mesnevî’de “Vehim” – Ahmed Yüksel ÖZEMRE
ÇAĞIMIZDA TASAVVUF – Ahmed Yüksel ÖZEMRE
Dînî Mûsikînin Önemi – Ahmet Şahin
İSLÂM VE MÛSİKÎ – Ahmet Şahin