Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

MEVLANA’DA TÜRKÇE SEVGİSİ – FERİDUN NAFİZ UZLUK
MECALİSİ SEBA-İ MEVLANA HAKKINDAKİ İTİRAZA KARŞILIK – FERİDUN NAFİZ UZLUK
ALANYA/OBA MEVLEVÎ-HÂNESİ VE MEVLANA TACEDDİN-İ YEKDEST
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ – Neslihan KOÇ KESKİN
MEVLÂNÂ’NIN ÖNEMİ – Nihat KÜRŞAT
MEVLÂNÂ’NIN “VÛSLAT GECESİ” – R.C. ULUNAY
EFENDİ’ME MEKTUP – Halide Nusret ZORLUTUNA
MEVLÂNÂ’NIN VUSLAT GECESİ – Nihad Sami Banarlı
KUBBE-İ HADRÂ – Ârif Nihat ASYA
GÖNÜL DOSTUNA YOLCULUK – İSA AVCI
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok mu !..
Tebriz’e Sesleniş
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI-Esin Çelebi Bayru
Ölümsüzlük ağacı nedir?
Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi
Hz. Mevlana neden Moğol ajanı değildir?
Mevlânâ’nın Güneşi, Ayı ve Yıldızı
Görünen sadece bir kapı ve bir eşik mi?
Mesnevi neden ‘dinle’ ile başlar?
Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlana Celaleddin Muhammed – Adnan Karaismailoğlu
Kaç türlü oruç vardır?
Murat Pay’ın Saklı Miras Miraciyyesi
FÎHİ MÂ FÎH BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN KUR’ÂN TEFSİRİ – FATMA KARAİSMAİL
BİR KADIN ŞAİRİN DİLİNDEN HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎLİK VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF – Şerife Uzun
Tasavvufta Mürid – Mürşid İlişkisi
Tekke Mutfağında Nefs Terbiyesi
Galata Mevlevîhânesi Örneğinde İstanbul Mevlevîliğinin Kültürel Hayata Etkisi
Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin Tasavvuf Çalışmaları Açısından Önemi
Mevlana’nın Dini Anlatım Metodu
Şol yel esip geçmiş gibi
Mevlâna’yı Anlayabilmenin Ayrıcalığı – Muhsin İlyas Subaşı
Şeb-i arûslar biter mi?
Seyyid Burhaneddin Hazretleri
Hazret-i Mevlânâ ve Yunus
Mevlevi İstilahatları
Şiir,Şair ve Hazret-i Mevlânâ
Hazret-i Mevlânâ ile Kırk Yıl
Hazret-i Mevlânâ Döneminde Fikir Coğrafyası
Yeni Başlayanlar İçin Mesnevî – Mehmet Yılmaz
Edep Yâ Hû! – Selçuk Eraydın
Mevlana’dan sağlıklı beslenme öğütleri
Mevlânâ’nın Mesnevî ’sine yapılan Türkçe şerhler
Cezîre-i Mesnevî şerhleri
BURSEVÎ’s interpretation of the Mesnevî: Rûhü’l-Beyân
Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?
Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri
Mesnevî’nin kültürler arası ilişkiler üzerindeki etkisi
Mesnevî’de Geçen Hikayedeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?
İsmail Hakkı Bursevî”nin Rûhü”l-Mesnevî”sinde geçen hadisler
İbrahim Gamard ve Rûmî and Islamadlı eseri
On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi
İçimizdeki Mevlana’yı Anlamak Üzerine bir röportaj – Cihan Okuyucu
Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri
Nefsiyle kavga etmeyen başkalarıyla kavga eder
Kör ile kötürümün ortaklığı
Mevlânâ Celâleddin ve Şems-i Tebrîzî
Sibel Eraslan’ın Siret-i Meryem’i üzerine
Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Olmayanların Sikke Giymesine Karsı Alınan Önlemler
Mevlevilik ve Sanat-Ahmet Sacid Açıkgözoğlu
Ya Hz. Mevlana Tut elimizden…
SONSUZLUK SUSKUNLUĞUMDA SAKLI! – Hatice Sedef Ergül
Muhammed İkbal – Hatice Sedef Ergül
HİÇLİĞİMİN ŞAHİDİ SECDE – Hatice Sedef Ergül
MAHİR İZ VE TASAVVUF
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
FETRET DEVRİ BEREKETİ: AVNİ KONUK VE MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ – Mehmet Demirci
THE OLD MAN”S COMPLAINTS – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ
EDEB YOLU MEVLEVÎLİK – Esin Çelebi Bayru
Dede Korkut’u bilen tasavvufu daha iyi öğrenir
Allah’a Yaklaşmanın Yolu – Mehmet Demirci
MESNEVİ HİKAYELERİNİ GÜNÜMÜZE SUNMAK – Mehmet Demirci
TUZAĞA DÜŞEN KUŞUN ÖĞÜDÜ – Mehmet Demirci
ÜÇ BALIĞIN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
İBRAHİM EDHEM’İN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
Sultan Mahmut ve Ayaz – Mehmet Demirci
ODUNCULUK YAPAN DERVİŞ – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
KÖR, SAĞIR VE ÇIPLAK – Mehmet Demirci
HADDİNİ AŞMANIN ZARARI – Mehmet Demirci
ÖLEN OĞUL – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ VE ORUÇ – Mehmet Demirci
FİL NEDİR? – Mehmet Demirci
FİL VE YAVRUSU – Mehmet Demirci
GERÇEK BİR İSİM ÇOK – Mehmet DEMİRCİ
DEVECİ İLE FİLOZOF – Mehmet DEMİRCİ
İHTİYARIN ŞİKÂYETİ – Mehmet Demirci
ÇOBAN VE HZ. MUSA – Mehmet Demirci
GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK – Mehmet Demirci
GÖNÜL AYNASI (GÖNÜL TEMİZLİĞİ) – Mehmet Demirci
HZ. ALİ’NİN DÜŞMANINI ÖLDÜRMEMESİ – Mehmet Demirci
KERBELÂ’YI ANMAK – Mehmet Demirci
SAĞIRIN HASTA ZİYARETİ – Mehmet Demirci
DÖVME YAPTIRAN ADAM – Mehmet Demirci
GRAMER BİLGİNİ VE KAYIKÇI – Mehmet Demirci
BEDEVİNİN ARMAĞANI – Mehmet Demirci
BEDEVİ VE KARISI – Mehmet Demirci
MESNEVİ’DE EZÂN-I MUHAMMEDÎ – Mehmet Demirci
İHTİYAR ÇALGICI – Mehmet Demirci
PAPAĞAN HİKAYESİ – Mehmet Demirci
NEFİS AZGIN ASLAN GİBİDİR – Mehmet Demirci
MECNUNUN LEYLÂ’SI – Mehmet Demirci
CARİYENİN HASTALIĞI – Mehmet Demirci
“NE OLURSAN GEL” – Mehmet DEMİRCİ
MESNEVİ ŞERHLERİ VE ŞÂRİHLERİ HAKKINDA BİR KAÇ NOT – Mehmet DEMİRCİ
“ MESNEVÎ’DE AKIL – AŞK KARŞILAŞTIRMASI” – Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MOĞOLLAR VE MEVLÂNÂ – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ
Köyün en akıllısı veya bir başka sufi ile zahit hikayesi
Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Duâ – Bahar Can
Hz. Mevlâna Düşüncesinde Bazı Kavramlar – Celâleddin Bâkır Çelebi
Hz. İbrahim zalim olabilir mi?
Çarşaf-ı Şerif ve Yanmaz Kefen
MESNEVÎ ARAŞTIRMACILARINDAN DR. ORHAN DERVİŞ KUNTMAN (O MEVLEVÎ)
The Life, Works and Ideas of Mevlana
FÜTÜVVET, AHİLİK ve MEVLÂNÂ
SULTAN VELED’İN HAYATI, DÜŞÜNCESİ ve GÖRÜŞLERİ (I)
Çocuklar İçin Hazırlanan Mesnevî Hikâyeleri Üzerine [1]
Sağlıklı beslenmek üzerine
Ne kadar anlayışlıyız?
İnancı bünyenin bir uzvu yapmak
Bilmecelerle birlikte neleri kaybediyoruz?
Neden bu kadar benciliz?
Bayram o bayram ola
Mevlevihane nerede, bilen yok!
Taksim Kâbe’ye benzetilir mi?
Yaz Demişler Ânı, o da yazmış
Belhî ve Tevhidin Sırları
Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdabı
Piyasa Mevleviliği
MEVLEVÎLERDE ÇOCUK ŞEYHLER VE VEKİL ŞEYHLİK – Sezai KÜÇÜK
MEVLÂNÂ’DA DÜNYA KAVRAMI
Mâşuk’un Nefesi nefesimizi kesti
Müslümanlar St Petersburg’u inşa edebilir miydi?
Ö. Tuğrul İnançer : “MUHAMMED (s.a.v.) KAPISINDAN GEÇİLMEDEN ALLAH BİNASINA ULAŞILMAZ”
Dünyaya kazık çakan var mı?
Mesnevi’nin ilk 100 Beyti – Ziya AVŞAR
Tahir-ül Mevlevî’nin Şerh-i Mesnevî’sine TEBRİK VE TEŞEKKÜR- Ali Nihat TARLAN
TASAVVUFUN MERHALELERİ VE MEVLÂNA – Nureddin TOPÇU
Ayşe Şasa’nın Bir Ruh Macerası
İsmail Hakkı Bursevî ve şerhleri
İntihaname’yi halka, Maarif’i havasa yazdı.
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga biter mi?
AFYON MEVLEVİHANESİ VE CELALEDDİN ÇELEBİ (II)
AGNES DICK RAMSAY’NİN SEYAHATNAMESİNDE AFYONKARAHİSAR MEVLEVÎHANESİ VE MEVLEVÎLER – Rıza DURU
SEMA NEDİR BİLİR MİSİN?…- Mesut Yazıcı
Nasreddin Hoca yaşıyor mu?
AFYON MEVLEVİHANESİ VE CELALEDDİN ÇELEBİ
Ney’sen O’sun
Bir ulu çınar “Büyükçınar” – Bilal Kemikli
TATİL VE YENİLENME FİKRİ – Bilal Kemikli
ZAMANDA YOLCULUK – Bilal Kemikli
Gel gitme kal desem kalamazsın ki – Bilal Kemikli
ZAMANDA YOLCULUK – Bilal Kemikli
DERGÂHTAN İÇERİ GİRMEK – Bilal Kemikli
GİDENLERE SELAM OLSUN – Bilal Kemikli
KANDİLİ SÖNERSE – Bilal Kemikli
GECEMİZİ GÜNDÜZ KIL – Bilal Kemikli
Dostun Bahçesinde – Bilal Kemikli
Mesnevi ve Türk İrfanı: Mesnevihanlık Geleneği – Bilal Kemikli
Mevlâna bize tebessüm ediyor! – Bilal Kemikli
Rafet Elçi’nin Şair isimli romanı üzerine
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİ GELENEĞİMİZ – Bilal Kemikli
Aşkın yolu – Bilal Kemikli
Muharremdir cihan ağlar – Bilal Kemikli
Hayatın anlamı – Bilal Kemikli
Zikir – H. Kamil Yılmaz
PEYGAMBERİMİZİ ANLAMAK
Eyvallah Üzerine
Birisi size deve derse kızar mısınız?
Messi formasını giyen çocuk
İSLAM TASAVVUFU – Soru ve Cevaplar – H. Kamil Yılmaz
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler Üzerine
Selam filmi üzerine
AŞK GÖNÜLE DOLUNCA, GÖNÜL YÂRİ BULUNCA – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Allah iki göz vermiş
Mevlana peygamberin yerine mi ikame edildi? – Mustafa ÖZCAN
PTT’nin Divan-ı Kebir’i
GÜLŞEN-İ TEVHÎD’DEN