İsa Nurazer

Dr. İsa NURAZER

isanurnur@hotmail.com

İsa NURAZER, 1958 yılında, İran – Tebriz kentinde doğdu. 1976 yılında, Tahran Harazmi lisesinden mezun olup, Şiraz Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi. 1980 yılında, Önlisans belgesini alarak, Tahran’da, Orta okul, Sanat öğretmenliğine başladı

1986 yılında, İstanbul’a gelerek, Mimar Sinan Üniversitesi, Resim bölümüne girdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ‘Sanatta spontane ve Doğaçlama süreci’ konulu Master tezini tamamladı.

2002 yılında, Resim bölümünden ‘Sanatın Ayna işlevi’ konulu Doktora teziyle, Sanatta Yeterlik belgisini aldı. Aynı yıl, İran’a dönüp, Tahran Azad Üniversitesi Resim bölümü hocalığına başladı. Aynı yılda, Tebriz’de, Nabi Akram Üniversitesi, Tabriz Azad Üniversite ve Şebüster Azadd Üniversitesi, Resim ve Grafik bülümlerinde, Desen, Resim ve ceşit sanat konulu derselerde hocalığa başladı. Şu anda, İki Üniversitede, aynı görevi sürdürmektedir.

İran – Azerbaycan’ın ünlü şairi Şehriyar ile akrabalık bağı bulunduğundan bu şairi yakından izleme ve onunla konuşma fırsatı buldu ve dolyısıyla, Orta okul döneminden itibaren, hem İran klasik şiiri hem de Azerbaycan çağdaş şiirine merak sardı. Türkiye’de bulunduğu süreçte, fırsat buldukça Türk şarirlerini inceledi. Mehmet AKIF, Yahya KEMAL, Ahmet HAŞİM ve Tevik NEYZEN gibi ünlü ustaların yazdıkları manzum şiirlerden çok etkilendi. Mimar Sinan Üniversitesinde, edebiyat hocalarıyla dialogda bulunup ve böylece , Türk çağdaş şiirine yakından ilgi duydu. Dil ve kültür açısından, Türk ve Fars edebiyatı arasında bulunan bağları merak konusu edindi.

Farsçadan Türkçeye, ilk çevirisi, İran çağdaş şair ve ressamı, Sohrab SEPEHRİ’den Seçme Şiirler; 1995 yılında, Cumhuriyet gazetesi; Kitap Eki’nde yayımlandı.

Türkiye’de yaşadığı süreçte Hz. Mevlanaya daha derinden ilgi duyudu. Türk klasik müziği ve sema ayinlerinden çok etkilendi. Konyayı ziyaret etti ve kendi içinde bir hayal kurdu! Hz. Mevlana’nın şiirlerindeki ritim ve müzik nasıl Türkçeye yansıtılabilir! Böylece farsça olan gazelleri mırıldanmaya başlayıp ve içinden usulca bir nehir akmaya başladı. Bu nehir işte o şiirlerin Türkçeye çevirisini oluşturdu …

Şu anda, Hz. Mevlana’nın şiirlerini, manzum bir biçimde, Türkçeye ve İnglizceye çevirmektedir. Bazı çeviri örnekleri, kendi sesiyle Semazen.net sitesinde mevcuttur.

Email: isanurnur@hotmail.com

Tel: iran +98 914 582 4005
İran +98 935 812 90 22

 

İran’da yayımlanan makaleler

1. Holbein ve ufuk çizgisi –Tandis dergisi , Sayı 31
2. Saklambaçlı Buluşma, LASMENİNAS – Tandis dergisi Sayı 79

Türkiye’de yayımlanan Kitaplar

1. YANA YANA DÖNE DÖNE – Mevlana’dan seçme gazeller(manzum)
Kaknüs yayınları – 2005 İstanbul

2. OKYANUSUN KENDİ SESİ – Mevlana’dan seçme gazeller (manzum)
Şule yayınları – 2006 İstanbul

3. GİZLER BAHÇESİ – Şeyh Mahmud ŞEBÜSTERİ (manzum)
Şule yayınları – 2006 İstanbul

Baskıya hazır eserler

1. MESNEVİ , birinci cilt ve ikinci cilt (manzum)
2. MEVLANA’dan seçme rubailer (manzum)
3. MEVLANA’dan seçme Gazeller ve rubailer (İnglizce)

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
Ara 13, 2022 17:36
Şub 28, 2021 01:15
Ağu 20, 2020 18:31
Tem 13, 2020 20:53