A+
A-

GAZELLER

بسم اهلل الرحمن الرحیم

Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1

Recez: Müfte‘ilün/Mefâ‘ilün/Müfte‘ilün/Mefâ‘ilün

[1/1]

پنبه ز گوش دور کن پرده ز دیده برگشا

مسکن عاریه بهل مرجع اصل خود بیا

Penbe zi gûş dûr kon perde zi dîde ber guşâ

Mesken-i âriye behil merce‘-i asl-i hod biyâ

Kulağından pamuğu çıkar, gözünden perdeyi kaldır, geçici olan meskeni bırak, asıl döneceğin yere gel.

[1/2]

بهر دو روزه لذتی جاه و جالل و نعمتی

عمر عزیز را مده همچو هبا تو بر هوا

Behr-i du rûze lezzetî câh u celâl u ni‘metî

‘Omr-i ‘azîz râ medeh hemçu hebâ tu ber hevâ

İki günlük lezzet, makam, yücelik ve nimet için değerli ömrünü bir toz gibi havaya savurma, hebâ etme.

[1/3]

فقر گزین و باز ره از غم به هر امیر و شه

عهد و وفا طمع مکن تو ز جهان بی وفا

Fakr guzîn u bâz reh ez gam be her emîr u şeh

‘Ahd u vefâ tama‘ mekon tu zi cihân-ı bî-vefâ

Fakr’ı seç, gamdan sıyrıl. Vefasız dünyanın sözüne, vefasına tamah etme.

[1/4]

عشق به فقر درج کن مس وجود خرج کن

چونکه ز حق شنیده ای بانگ و صالی کیمیا

‘Işk be fakr derc kon mess-i vucûd harc kon

Çun ki zi Hak şenîdeî bang u salâ-yı kîmyâ

Aşkı fakrın içine kat, varlık bakırını harca. Zira kimya olan sesi ve çağrıyı Hak’tan duydun sen.

 

Ulu Arif Celebi Divani Gazeller


 

ETİKETLER: