DÎVÂN’DA KULLANILAN SANATLAR

A+
A-

DÎVÂN’DA KULLANILAN SANATLAR

Ulu Ârif Çelebi’nin şiirlerinde, diğer bir kısım şairlerde görülen sanat yapma ve şairlik gücünü gösterip bu gücü kabul ettirme konusunda bir gayret görülmemektedir. Lâkin o da her şair gibi yeri geldikçe çeşitli lafzî ve mânevî sanatlara şiirlerinde yer vermiştir. Dîvân’da daha çok teşbih, tekrîr, telmih, iktibas, tenâsüb ve tescî gibi sanatlar göze çarpmaktadır.

Ulu Ârif Çelebi’nin kullandığı sanatlarla ilgili örneklerden bir kaçı şu şekilde sıralanabilir:

Dîvân’da bulunan aşağıdaki beyitlerde tersî ve tescî123 sanatları kullanılmıştır:

 

Ulu Arif Celebi Divani Divanda Kullanilan Sanatlar


 

ETİKETLER: