OKULLAR İÇİN MESNEVİ`DEN SEÇMELER

OKULLAR İÇİN MESNEVİ`DEN SEÇMELER
OKULLAR İÇİN MESNEVİ`DEN SEÇMELER
Yazar: ŞEFİK CAN
Yayınevi: ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Millî Eğitim Bakanlığı’nın tavsiyesinin doğurduğu ihtiyacı karşılamak üzere Mesnevî’de yer alan kısa hikâyelerden oluşan bir derlemedir. Girişte Hazret-i Mevlâna’nın hayatı ve eserleri hakkında özet bilgiler verilir. Hikâyeler öğrencilerin dimağlarında tat bırakacak ve onlara Mesnevî’yi sevdirecek şekilde seçilmiştir. Hikâyelerde tasavvufî görüşün temel kavram ve olgulara nasıl baktığı aksettirilmiştir. Otuz iki ana başlıktan oluşur. Bu başlıklar iç içe geçen küçük hikâyelerle işlenmiş ve açıklanmıştır.