MESNEVİ HİKÂYELERİNDEN DERSLER

MESNEVİ HİKÂYELERİNDEN DERSLER
MESNEVİ HİKÂYELERİNDEN DERSLER
Yazar: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

MESNEVİ HİKÂYELERİNDEN DERSLER

 -40 Hikâye 40 Yorum-

 Mevlânâ”nın Mesnevî”sinde bir çok hikâye bulunur. Onun amacı, bir fikri zihinlere daha iyi yerleştirmektir. Mevlânâ, çok basit ve etkili bir pedagoji kuralını uygulamıştır. Teorik bilgi ve fikirlerin yalın olarak verilmesi kuru ve itici olur. Halbuki bir olaya, bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca kolay takip edilir ve hatırda daha iyi kalır. İşte Mevlana”nın üstün yönlerinden biri de bu noktada kendini gösterir. O, en basit olayları, sıradan hikâyeleri bile son derece ustalıklı yorumlarla takdim etmesini bilmiştir.

Mesnevi”nin beyit beyit açıklanması bir gelenek halini almış ve çeşitli Mesnevî Şerhleri yazılmıştır. Bu şerhler ve açıklamalar sırasında en geniş şekilde tasavvuf meseleleri işlenir. Bunun yanında din, ahlâk, şiir, edebiyat, tarih gibi çok geniş bir alanda dolaşılmış olur. Böylece bu sâhalara âit bilgiler, görüşler, yorumlar aktarılır.

Söz konusu kitapta ise 40 hikâyenin açıklaması yapılmaktadır. Beyit beyit şerh geleneğinden farklı olarak, hikâyenin bütününde öne çıkan bâzı konuların hatırlattığı meseleler açıklanmak istenmiştir.