Mevlana ve Etrafındakiler – Sipehsalar

Mevlana ve Etrafındakiler – Sipehsalar

Mevlana ve Etrafındakiler – Sipehsalar Mecdeddin Feridun

Risale-i Sipehsalar / Mukayeseli Tam Metin

Hazırlayan : Mustafa Çıpan

Risâle-i Sipehsâlâr, o ne ulvî bir kitaptır. Hz. Ferîdûn’un ilhamlarıyla süslenen nâzenîn fikirleri, Allah’ın beğeneceği şekilde mânevî eliyle ilâhî âlemin gül bahçelerinin, hakikatler çemenzârlarının en dikkat çeken güllerinden, en kokulu yasemenlerinden seçmiş, bir mânâlar destesi toplamış, bunu meleklerin nurlu ellerine vererek rûhânî feyz meclislerine sunmuş.

Aşksız geçen ömrü hayattan saymayıp, aşkın âb-ı hayat olduğunu bilenlerden ve onu canla, gönülle kabul edenlerden bahseden bu eserin kıymetini Hz. Mevlâna âşıkları takdir edecektir…

https://www.kapiyayinlari.com/Kitap/mevlana-ve-etrafindakiler/3712033