MEVLANA ve BARIŞ – Veyis Değirmençay

A+
A-

MEVLANA ve BARIŞ

Veyis Değirmençay

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister Mecusi ister puta tapan ol, yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

evrensel çağrısıyla her dilden, her dinden ve her renkten insanı kucaklamış; tüm insanlığın kardeşliğine inanmış ve dinler arasındaki ayrılığın, ilahi varlıkla bağdaşmadığını söylemiş; herkesi ilam çağrıya davet etmiş; herkese sevgiyle ve merhametle yaklaşmış, insanlığa ışık saçmış; barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü büyük mutasavvıf, alim, fakih, şair ve düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin barışla ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmaya çalışacağım.

Mevlana Ve Baris Veyis Degirmencay