DÎVÂN-İ KEBÎR’DE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ – Veyis DEĞİRMENÇAY

A+
A-

DÎVÂN-İ KEBÎR’DE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ

Veyis DEĞİRMENÇAY

ÖZ

“Canım bedenimde oldukça, ben Kur’an’ın kölesiyim,
Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım;
Birisi sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse,
Ondan da bezmişim, o sözden de bezmişim.”

diyen büyük mutasavvıf, fakih, şair ve düşünür Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin (1207-1273) eserlerini okuduğumuzda sözle ilgili birçok hususa temas ettiğini görürüz. Mevlâna; dinî ve tasavvufî konulara yer verdiği, İslâm edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Mesnevî’sinde; gazel, kaside, terciât ve rubailerden oluşan Dîvân-ı Kebîr’inde; dinî ve tasavvufî sohbetlerinin yer aldığı mensur eserleri Fîhi Mâ Fîh ile Mecâlis-i Seb‘a’sında ve hatta aile bireylerine, dostlarına ve zamanın ileri gelenlerine yazdığı Mektûbât’ında söz ve sözle ilgili çok önemli bilgiler vermiş ve bunları okuyup uygulamayı tavsiye etmiştir. Bu çalışmada; Mevlâna’nın genelde dinî ve tasavvufî gazel, kaside, terciât ve rubailerden oluşan Dîvân-ı Kebîr’inde söz ve sözle ilgili hususlar tespit edilip incelenmiştir.

Divan I Kebirde Soz Ve Sozun Onemi Veyis Degirmencay

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.