SULTAN VELED’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

A+
A-

SULTAN VELED’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ (II)

Veyis Değirmençay

Farsça ve Arapça’nın yanında Türkçe ve Rumca da bilen ve bu dillerde şiirler de söylemiş olan Sultan Veled’in dinî bilgisi yanında edebî birikimi de son derece mükemmeldir. Nesir ve nazımda tuttuğu yol tamamiyle Mevlâ-nâ’nın yoludur. O da, nesirde ve nazımda özellikle halka hitap eder; halkın dilini kullanır; nesrinde ve nazmında; Farsça, Arapça ve Türkçe şiirlerinde güttüğü maksat ancak budur. Babası gibi kafiyeye önem vermez; kafiye, hat­ta söz, onca anlamı kayıt altına alan şeylerdir. Bu bakımdan kafiyesi tam ol­mayan sözleri kullanmaktan çekinmez; bazı sözlerin söylenişinde tasarrufta bile bulunur.

Sultan Veled’de hikâye hemen yok gibidir; varsa bile tasavvuf! veya ah­lâkî bir konu içine girer ve o konuyla zorla sürüklenir; o da, esprili, hele açık bir halk hikâyesi değil, Mûsâ ve Hızır gibi çok tanınan bir hikâyedir. O, mut­laka tasavvufî bir umdeyi anlatmak için söze başlar ve bu arada babasının zincirleme üslûbunu takip ve o hususta da onu temsil edebilmek maksadıyla başka bahislere geçer. Bütün bu bahislerin önü ve sonu bellidir. Söylemek istediği şeyi, açık ve kestirme yoldan söyler; bu hususta son derece başarılıdır; mantıkî silsileden ayrılmaz. Fikir ve üslup bakımından bilgiye dayanır.” Kur’ân’daki metoddan yola çıkarak aynı konulan tekrar tekrar işler.

Sultan Veledin Edebi Kisiligi Ve Eserleri