MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ

MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ

MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜ

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Demirci

Yayınevi: H Yayınları

 

“Ben Muhammed Muhtâr’ın yolunun toprağıyım.” diyen Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve onun mayalandırdığı Mevlevîlik kültürü tarihimizde her devirde etkisini sürdürmüştür. Hemen her seviyedeki sanatkâr, şâir ve düşünürümüzü farklı ölçülerde de olsa etkisinde bırakmış ve bırakmaya devam etmiştir; bunun yanında Türk milletinin her ferdinin gönlünde asırlardır sarsılmaz bir yer kazanmıştır. Hz. Mevlânâ, devrinin sosyal şartları gereği Farsça yazmış; ancak özbeöz Türktür; bu yüzden de Anadolu’da şekillenen müslüman-Türk kültür ve inanç dünyasının temel taşlarındandır. Türk milleti asırlardır Mevlânâ’nın tükenmez kaynağından kana kana içmekte, yüreğinin susuzluğunu onun şaheserlerinden gidermektedir.

Bin bir renge bürünün Hz. Mevlanâ’dan birçok renk sunan bu eser Hz. Mevlâna’yı daha iyi anlamaya yarayacak, ehli tarafından hazırlanmış bir rehber eserdir. Bu eserde Mevlânâ’nın kendi düşünceleri yanında, asırlardır bu yolda yürüyenlerin oluşturduğu ve yaşattığı kültür zenginliğini bulacaksınız.