Mecalis-i Sab’a: Yedi Öğüt

Mecalis-i Sab’a: Yedi Öğüt

Mecalis-i Sab’a: Yedi Öğüt

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Bu kitap Cenab-ı Mevlana’nın Türkçe olarak Konya halkına irat ettiği mevizelerdir. O’nun zamanında gerek muhaberat ve muharrerat-ı hususiye ve gerek devlet lisanı Farisi olduğundan Türkçe eser yazmak ayıp sayılırdı. Binaenaleyh va’z esnasında bunları zaptetmiş olan zat mev’izeleri eseri bu suretle meydana getirmiştir ki Farasi metni okuyanlar kanaatimi teslimde tereddüt etmezler..
-Mehmet Hulusi-
(Arka Kapak’tan)