Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim – Osman Nuri Küçük

Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim – Osman Nuri Küçük

Elinizdeki kitap, Mevlânâ’nın sözü edilen benlik dönüşüm sürecine ilişkin rehberliğini içermektedir.

Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim

Benliğin Dönüşümü ve Mi’racı

Osman Nuri Küçük
İNSAN YAYINLARI
(3. Baskı İstanbul 2010)

Arka Kapak

Sûfîlerce seyr ü sülûk olarak adlandırılan insan-ı kâmil olma süreci, Mevlânâ’ya göre bir benlik dönüşümüdür. Bu dönüşümle tüm var oluşu anlamlı kılacak temel hakîkatin farkına varılır. Mevlânâ? nın ilahî kimyâ dediği bu tekâmül sürecinde insan, doğasındaki ilahî sonsuzluğu aktif hale getirebilir. Kendi varlık potansiyelinin zirvesine yücelebilir. Doğu’da ve Batı’da birçok etüdün konusu yapılmasına rağmen Mevlânâ’nın insana dair bu temel öğretisi, günümüz insanına yeterince sunulamamıştır. İlgili sözlerinin ve ağırlık verdiği konuların tespiti sonrasında şekillenen elinizdeki kitap, Mevlânâ’nın sözü edilen benlik dönüşüm sürecine ilişkin rehberliğini içermektedir. Ele alınan bu rehberlik, görüleceği üzere çağları ve mekânları aşan bir dinamizm, gerçeklik ve bütünlüğe sahiptir. Modern insana ahlâkî bir tatminin ötesinde gönül dünyasıyla ilgili gerçek bir aydınlanma sunmaktadır. Ey görünüşte zerre olan! Zuhâl yıldızını gör. Sen bir topal karıncasın; yürü (kendi içindeki) Süleyman’a bak! Sen bu cisimden ibaret değilsin; gözden, görüşten ibaretsin. Canı görsen, cisimden vazgeçersin

Yazar:Osman Nuri Küçük

Sayfa Sayısı:
Dili: Türkçe
Yayınevi: İz Yayınları

ETİKETLER: