Sufi ve Dil Mevlana Örneği

Sufi ve Dil Mevlana Örneği
Sufi ve Dil Mevlana Örneği
Yazar: İbrahim Emiroğlu
Yayınevi: İnsan Yayınları

 

Mevlana’ya göre, “söz gemi, mana ise deniz”dir. Dil anlam denizini kuşatamaz, ancak sınırlı alanda dolaşabilir.

Mantıkça Pozitivizmin, kişinin kutsalla kurduğu canlı ve içten bir ilişki olan dini ve mistik düşünceyi, salt bilgisel önermeler olarak tanımlamış olması modern toplumun zihinsel perdelerinden birine dönüşmüştür.

Bu çalışma, bu tür akımlara doğrudan cevap niteliği taşımasa da, nihayetinde, din diliin ve mistik dilin kendine özgü duyuşu, duruşu, ifade yolları ve işleyiş biçimleriyle bir nesnellik ve olgusallık taşıdığı hakkında bir hayli fikir verecektir.

Mistik düşünceyi anlama ve mistik olana daha geniş bir açıdan bakma gereği duyanlar ve dilin gücü, imkanları ve değerini inceleme fırsatı arayanlar bu eserde çok şey bulacaklar.