Sultan Veled ve Maarif’i

Sultan Veled ve Maarif’i
Sultan Veled ve Maarif’i
Yazar: Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük
Yayınevi: Konya Büyükşehir Beldiyesi yayınları

 

ARKA KAPAK YAZISI

Sultân Veled, babası Mevlânâ”nın en büyük hayrânı ve şârihidir. Ama o babası gibi aşkı ve coşkuyu değil; zâhidliği ön plana çıkarmıştır. O, halkın anlamadığı tasavvufî incelikleri onlardan saklayan ama tasavvufun halk için ahlâk tezkiyesi olarak gerekliliğinin bilincinde olarak, herkese ulaşmak için Mevlevîliği sistemleştiren, post kavgalarını önlemek için Çelebilik makāmını kuran, temkînli, mantıklı ve teşkîlâtçı bir sûfîdir.

Sultân Veled”in Maârif”indeki zühd, velâyet, şeyhlik, semâ, ölüm, Hakk”ın tecellîleri gibi konularda yoğunlaşan sohbetleri, misâl ve metaforlarla süslenmiş, anlaşılması kolaylaştırılmış sohbetlerdir. Müezzin Kefevî”nin, Maârif”i şerhi sırasında yaptığı şerhler ise İbn Arabînin Futûhāt”ından ve muhtelif Fusûs şerhlerinden alıntılar içerir. Bu, basit bir anlatım tarzı seçmiş olan Maârif”in tersine çevrilip entelektüel kesimin anlayacağı lisânla şerh edilmesinden başka bir şey değildir. Bu sûretle okuyucu, aslı itibârıyla bu derece ağır olan konuların, Sultân Veled”de ne kadar anlaşılır hâlde sunulduğunu bir kere daha anlamış olacaktır.