Fihi ma Fih

Fihi ma Fih

Fihi ma Fih

Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

Fihi ma-fih, büyük hakim, öz insan Mevlana Celadettin’in sohbetlerinden meydana gelmiş bir kitaptır. Mevlana, kendisini ziyarete gelen, yahut kimi zaman ziyaretine gittiği kişilerle konuşurken, sorularına cevap verirken, yeri geldikçe ayetleri tefsir, hadisleri şerh ederken o mecliste bulunanlardan biri, belki de birkaçı, sözlerini zaptetmişler, her halde sonradan bu zaptedilen parçalar karşılaştırılmış, belki de kendisine göderilip düzeltilmiş, en sonunda da temize çekilmiş, böylece de bir kitap meydana gelmiştir.